aktualizováno | 25.08.2021 08:57:42 | edda | přečteno: 6006x
ZAV Benecko 4,5.9.2021, zvláštní ustanovení / program podniku/

 Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

                   Benecko 2021                        

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  02.09.2021            21,00 hod  uzávěrka přihlášek  či po naplnění kapacity/

            Pátek     03.09.2021           17,30 – 20,30 hod  administrativní a technická přejímka

 

           Pátek      03.09.2021           10,00 hod otevření  parkoviště závodních vozů! Na rezervace typu „vypáskování“ nebude vedoucím depa brán zřetel! Zákaz sprejování!

 

           Sobota    04.09.2021             08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                          08,40 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          12,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,30 dekorování vítězů, předávání cen

 

            Neděle  05.09.2021                 od 08,40 hod stejný program jako sobota

 

                                                2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor

  Činovníci –

Ředitel závodu  -  Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Miroslav

Vedoucí tratě  Wohanka Miroslav

Hlavní traťový komisař Ejem Jan

Tiskové středisko, přejímky Kotašková Ivana, Křížová Boženka

Záchranný systém – Hasiči Špindlerův Mlýn

Odtahová služba – HAVEX

                       

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

                                        

                                                     3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2021

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím                

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

                                                 3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na trati Štěpanice - Benecko

 3.2.2. Start se nachází na silnici III/28624, cca 300m od křižovatky

 3.2.3. Cíl se nachází cca 100m před centrálním parkovištěm

 3.2.4. Délka tratě 2900 m

 3.2.5. Převýšení tratě 204m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 8 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště, stan Patera Citroen

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru stanoviště č.5.

 3.2.10. Depo je umístěno na centrálním parkovišti, vleky se odkládají na louky dle plánku / bude publikován v pátek/

 

                                                3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2021 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F.

 

                                                3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři –

jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                                  -- jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

                      

                                               3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 3 000 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

        Startovné po uzavěrce přihlášek je 3800,-

 

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /1000 Kč/.

 

                         

                                       3.6. Odpovědnost a pojištění

 

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

 Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

                               

                                       3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku   v kamionu Edda Cupu.

 

                                      3.8. Technická přejímka

 

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce a to v servisním zázemí jezdce

  

                                     3.9.Klasifikace, výsledky, protesty

3.9.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budo vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

      3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a      absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

 3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

  

                       4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.      Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je servisní zóna.

4.2.      Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár. V doprovodných pohárech dle řádů

 

 

 

 

        Jaroslav Malík                                                   Eduard Patera

    sportovní komisař                                                   promotér

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007