aktualizováno | 07.05.2018 10:18:37 | edda | přečteno: 3670x
ZAV Kdyně - Koráb, Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchu


KDYNĚ - KORÁB 2018

 

 

 

 

 

Program podniku

Čtvrtek

17.5.2018


21,00 hod. uzávěrka přihlášek, nebo po naplnění

Pátek

18.5.2018


10,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů17,30 – 21,00 hod. administrativní a technická přejímka

Sobota

19.5.2018
08,00 hod. ROZPRAVA S JEZDCI / 8,20hod for Germany participants
08,30 hod. oficiální trénink –
10,00 hod. start 1. jízdy
13,00 hod. start 2. jízdy
15,30 hod. start 3. jízdy

16,45 hod. start 4. jízdy ? / dle průběhu závodu/Neděle 20.5.2018 .

08,55 hod. start 5. jízdy

10,45 hod. start 6. jízdy

13,00 hod. start 7. jízdy

15,00 hod start 8. jízdy

 

    16,30 Slavnostní vyhlášení výsledků

2. Organizace

2.1. Všeobecně

. 2.1.1. Pořádáním závodů je pověřeno Sdružení českého autosportu ÚAMK

. 2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci


Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera

Organizační tajemník: Eduard Patera


Činovníci -

Ředitel závodu Linhart Roman

Hlavní sportovní komisař : Malík Jaroslav

Styk se soutěžícími : Čechotová Nikola

Vedoucí tratě : Ejem Jan

Technický komisař : Pažout Mirek

Tiskové středisko : Čechotová Nikola


 

2.2. Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu

vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Kdyně - Koráb

3.2.2. Start se nachází na parkovišti plovárny Kdyně

3.2.3. Cíl se nachází 300m před křižovatkou

3.2.4. Délka trati : 2500 m.

3.2.5. Převýšení trati : 105 m.

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

3.2.7. Minimální šíře : 4 m.

3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru parkoviště u startu

3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .

3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno na parkovišti plovárny. Na rezervace zázemí typu „ vymlíkování“ nebude brát zřetel! Vedoucí depa zde postaví týmy v pořadí, jak dojely.

3.3. Přijaté vozy

3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2018 pro vozy kategorie N, E, H.


3.4. Přihlášky

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

 

3.5. Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2800,- Kč s reklamou pořadatele. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 200,- Celoroční 500,-


3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění..

 

3.7. Administrativní přejímka

3.7.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v restauraci AMK Kdyně. Technické karty sebou!


3.8. Technická přejímka

3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Místem je stan Patera Citroen.

Musí se absolvovat ještě před administrativní přejímkou.


3.9 Klasifikace, výsledky, protesty

3.9.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu všech jízd. Jezdec, který v sobotu odstoupí, může pokračovat 4. jízdou /tzn. v neděli ráno/ a dostane čas posledního v dané třídě. Ne však nižší než 1min. za lídrem třídy! Výjimečně bude připuštěn i jezdec, který přijede pouze na neděli. Dostane čas posledního + 5s.

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. Za tento závod obdrží body x2 / jako by se jel sobotní a nedělní závod, tedy nikoliv dvojnásobné/ pro hodnocení do tříd a absolutním pořadí!

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.


4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor startu.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

4.3 Doprovodné poháry se budou vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, při účasti minimálně tří jezdců se vyhlásí pouze vítěz.
    Roman Linhart                                                Eduard Patera

   Ředitel závodu                                                Předseda JURY


Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007