aktualizováno | 25.07.2017 17:34:49 | edda | přečteno: 1931x
ZAV Prachatice - Zvláštní ustanovení / program podniku/.

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

Prachatice 2017Program podniku


Čtvrtek 3. 8. 2017

21,00 hod uzávěrka přihlášek 

Pátek    4. 8. 2017

18,00 – 21,00 hod administrativní a

technická přejímka

 

Pátek 4. 8. 2017

16,30 hod otevření parkoviště závodních vozů!

 


Sobota 5. 8. 2017

08,15 hod rozprava s jezdci v depu

08,30 hod oficiální trénink 1.jízda

10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

13,30 hod start 1.jízdy závodu

15.00 hod start 2.jízdy závodu

18,30 dekorování vítězů,předávání cen


Neděle 6. 8. 2017

od 08,30 hod stejný program jako sobota. V případě prodlevy programu může rozhodnout komise jezdců o zrušení druhého tréninku. V tom případě by se jel jeden trénink a dvě závodní jízdy.


2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřen Pošumavský automoto klub

2.1.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci


Předseda JURY Edda Cup Patera Eduard

1.Činovníci – Ředitel závodu - Valenta Jan

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Technický komisař Patera Eduard

 

 

 

2.2.Oficiální vývěska závodu


Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.


 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2017

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím 3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

- Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Prachatice – Libínské sedlo

3.2.2. Start se nachází na silnici II/141 na konci obce Prachatice

3.2.3. Cíl se nachází cca 200m před zatáčkou do obce

3.2.4. Délka tratě 4200 m

3.2.5. Převýšení tratě 206m

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt

3.2.7. Minimální šíře : 7 m

3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách startu

3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

3.2.10. Depo je umístěno cca 800m pod startem


3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2017 pro vozy kategorie N,E,H.

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz – je vyprodáno Zítra bude zveřejněno kolik a zda  dostane ještě Edda Cup nějaká místa  navíc!

3.4.2 Dableři – jsou povoleny pouze

– dva jezdci na jednom voze

-- jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

 

 

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 600 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem.V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

 


3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím,že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie,zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /1000 Kč/.   

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.


 

3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru depa určeného pro Edda Cup – stan Patera Citroen.

 

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 18,00-20,30/ pouze pro jezdce,kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu Patera Citroen

 

3.10.Klasifikace,výsledky,protesty

3.10.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.


3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.


3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je servisní zóna - stan Patera Citroen

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

    Jaroslav Malík                                                                        Eduard Patera

 sportovní komisař                                                                         promotér


 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007