aktualizováno | 18.10.2011 12:39:56 | edda | přečteno: 3927x
Zvláštní ustanovení Rallye Berounka Revival
 

Zvláštní ustanovení mototuristické akce

      Rallye Berounka revival 2011

 

Soutěž se jede jako klubová akce ČAM / Český amatérský motosport/

 

 

Program podniku

 

 

 

Sobota 29.10.2011 07,15 – 8,00hod přejímky Učiliště Radotín

08,15 hod rozprava

08,40 hod – uzavření UP / penalizace jako ČK/

09,00hod start 1. vozu do I.etapy „ Slánské“

10,09hod SS 01 Stadion Slaný

 

11,15hod SS 02 Letiště Panenský Týnec

12,33hod SS 03 Stadion Slaný

Oběd zajištěn na letišti Panenský Týnec

13,50hod SS 04 Letiště Panenský Týnec

 

15,10 ČK Rakovník

 

 

Neděle 30.10.2011 09,00 hod start II. Etapy „ Brdské“

10,17 hod SS 05 Strašice

10,40 hod ZP Vojenský újezd Brdy

11,23hod SS 06 Dlouhá Lhota

12,08hod SS 07 Kotelna Bytíz

Oběd zajištěn na letišti Dlouhá Lhota

13,03hod SS 08 Dlouhá Lhota

Z SS 08 je do cíle volný průjezd

15,00 Cíl, UP Učiliště Radotín povolen předčasný příjezd

 

POZOR! Časy / kromě startů/ se mohou ještě mírně upravit + - minuta

 

Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

 

 

Organizační tajemník Kotek Petr

 

1.Činovníci – Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Styk se soutěžícími - Patera David

Hospodář závodu – Husáková Petra

Tiskové středisko – Patera David

RZS,Hlavní lékař - Transhospital Řevnice p. Bulíček

 

 

Oficiální vývěska soutěže

 

1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. hotel

Rakovník

2. Oficiální stránky www.edda.cz

 

 

Všeobecná ustanovení

 

1. Soutěž je pořádána jako klubová akce ČAM Patera Citroen klub

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím soutěže

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku

z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

Trať

 

Většinou silnice III. třídy a místní komunikace, .

Itinerář bude předán 10min před startem

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín / směr cementárna/. Areál je uzamčen, lze zde zaparkovat doprovodné vozy.

I.Etapa směr Slaný, Rakovník

II. Etapa směr Strašice, Příbram

 

 

 

2. Délka tratě bez SS

 - I. Etapa 200km

- II. Etapa cca 213km. Z SS08 je do cíle volný průjezd

 

 

3. Na trati je několik tzv. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové

kontroly, posádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Start do SS je tři minuty po ČK! Pozdní start se trestá jako ČK. Cíl je typu STOP. Tyto úseky nejsou povinné. SS 02,04,05,06,08 jde o kvalitní asfalt na letištních plochách či areálech. SS 01,03,07 upravená šotolina. V případě velmi deštivého počasí bude náhradní varianta.

 

4. PK Průjezdní kontrola – a. PK v itineráři / většinou něco opsat/

b. PK tajná, většinou je spojená s RK

Nezaznamenaná PK = 100 trestných bodů

Chyba v textu = 10 trestných bodů

 

5. RK Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude spojena s PK

- překročení do 5 km/h tolerance měření

nad 5 km/h každý km = 10 trestných bodů

 

6. ČK Časová kontrola – vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS.

- Bude označena jako A a B např. ČK 4A, ČK 4B

- Prostor ČK je 5m před a 5m za cedulí ČK

- Předčasný příjezd do ČK 100 trestných bodů

- Pozdní příjezd do ČK 1min= 10trestných bodů, max. 200bodů

 

Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1985. Do r. 1987 s penalizací 70TB, novější pouze výjimečně, penalizace 150 TB

2.Třídy

A1-1150 -1

                A1-1600 -2

                A1-2000 -3

                A1+2000 -4

                A2-1150 -5

                A2-1600 -6

                A2-2000 -7

                A2+2000 -8

Při účasti méně než pěti vozů bude třída zrušena a posádky převedeny do vyšší třídy.

 

3.Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete na www.edda.cz/mscrdovrchu/ ve složce VŠE O RALLYE

 

Přihlášky

1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz

 

 

 

Vklad

1. Vklad do soutěže je stanoven na 2 600 Kč.

 

 

 

 

Odpovědnost a pojištění

 

1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá

veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům, je pojištěn vůči osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

 

Administrativní přejímka

 

1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném

dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě Radotín

 

Technická přejímka

 

1. Není vypsána, neorganizuje se

 

Klasifikace,výsledky,

 

1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech ČK, SS, penalizací.

 

                2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci  budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Eduard Patera

                                                                              ředitel soutěže

 

 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007