aktualizováno | 19.03.2024 16:24:33 | edda | přečteno: 2080x
Rallye Prague Revival 12.-14.4.2024, program akce

  Abyste plně pochopili níže uvedené, musíte znát Řády revivalu! Jsou k dispozici na našem webu.  Anglická verze bude zveřejněna v pondělí.

 

 

 

1.  Program podniku

Pátek 12.04.2024            09,00 – 12,00 hod administrativní přejímky                                               Kart centrum Radotín

                                         GPS 49.9896542N, 14.3747297E

                                         09,00 - 12,30 hod. technické kontroly, prostor                                           startu / pod stanem/

                                         12,00 hod Slavnostní start, centrum Prahy

                                         GPS 50.0893281N, 14.4156172E

                                         12,20 hod SS 01 Hipodrom

                                         GPS 50.0069369N, 14.3886344E

                                         15,15 hod rozprava                                         

                                         16,30 hod Start I. Etapy Kart Centrum

                                         19,00 hod Cíl  Náměstí Teplice

                                         

 

Sobota 13.04.2024         08,30 hod   Start do II.Etapy

                                       od 11,11 hod Oběd hotel U Svatého Václava

                                       17,50 hod   Cíl  Hotel Panorama Teplice

 

Neděle  14.04.2024     09,30 hod  Start do III. Etapy

                                    13,20 Cíl Kart Centrum povolen předčasný příjezd

                                    18,00 Vyhlášení výsledků – prostor u restaurace            

 

2. Organizační výbor, činovníci

Tiskový mluvčí              Kotek Petr  608 960 111

Organizační tajemník     Švábek Oldřich 724 037 619

 

Činovníci:                    Ředitel závodu – Patera Eduard

                                   Hlavní sportovní komisař - Malík Jaroslav

                                    Hlavní technický komisař - Furst Petr

                                    Technický komisař - Novák Jiří

                                    Reklamace – Oldřich Švábek

                                    Vedoucí SS úseků    -  Ejem Jan

                                                                 -  Široký Antonín

                                                                 -  Flosman Petr

                                                                      

                                     Styk se soutěžícími   -  Holická Bára

                           Administrativa, výsledky  -  Oldřich Švábek 

                                     Hlavní časoměřič –  Stanislav Jelínek 

                                     Tiskové středisko  – UAMK, Promotým Praha

                                     Trať, itinerář  –  Eduard Patera

                                    

3. Oficiální vývěska soutěže

3.1. Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství, popř. u recepce hotelu.

3.2. Oficiální stránky www.edda.cz

 

4. Všeobecná ustanovení

4.1. Soutěž je pořádána jako klubová akce ÚAMK

4.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím soutěže

4.3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4.4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků, kde jede na vlastní zodpovědnost.                                                                                                        

4.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace tohoto podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

4.6. Použité zkratky: PP = Trestné body/Penalty points, TC = Časová kontrola/Time control,
SS = show section, RC = Radarová kontrola/radar control, PC = Průjezdní kontrola/Passing point control, TRC = Kontrola dodržování pravidel provozu/Traffic rules control, TP = Technická přejímka

 

5. Trať

40% Silnice I, II třídy, 59% III třída, místní komunikace, 1% rozbité úseky, šotolina. 

5. 1. Servisní prostor, parkoviště se nachází v areálu a před areálem firmy Brudra. Areál je v noci uzamčen a hlídán, lze zde zaparkovat doprovodné vozy, přívěsy. Vozy, které přijedou po vlastní ose parkují v prostoru startu před areálem! Nelze parkovat na parkovišti pro hosty Kart Centra! GPS 49.9921581N, 14.3773572E

5.2. Délka tratě  - I. Etapa       143 km  

                       -  II. Etapa      362 km

                       -  III. Etapa     166 km

                       Celkem           671 km

5.3. Na trati je jedenáct tzv. Show sections  SS -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové  kontroly, posádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Start do SS je tři minuty po TC! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení kužele na trati je penalizace 10PP.  Vůz se musí v prostoru od dopravní značky STOP po kužel /1,5m/ zastavit. Přejetí prostoru, neúplné zastavení 10PP. Ignorace 100PP. Tyto úseky nejsou povinné.  V případě vynechání SS dostane posádka stejný počet PP, jako poslední účastník ve třídě, který správně absolvoval celou SS. Maximální čas je na každé SSce 30% k času nejrychlejší posádky.

SS 01     HIPODROM          50% asfalt, 50% zámková dlažba s trávou

SS 02, 11  AIRPORT           100% asfalt  

SS 03, 06, 08  POLYGON     100% asfalt

SS 04, 07 HILLCLIMB         100% asfalt   

SS 05, 09 CREMATORIUM   90% asfalt, dlažba 10% šotolina

SS 10  RALLYCROSS            70% Penetrace, šotolina 30% asfalt

Každá posádka musí jet tak, aby byla schopna v případě problému na trati včas zastavit!

5.4. PC Průjezdní kontrola – 

a. Kontrola přes GPS, neprojetí PC = 100 PP

b. Řádně označená, dostáváte razítko do jízdního výkazu /JV/

c. Samoobslužná, úkol zapíšete do JV

5.5. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost

- tolerance překročení měření je stanovena do 5 km/h v obci a do 10 km/h mimo obec

- nad toleranci je penalizován každý km/h = 10 PP

Příklad: naměřeno 61km/h v obci = 60 PP

Překročení rychlosti v obci přes 80 km/h znamená okamžité vyloučení!

5.6. TC Časová kontrola – vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS úseku.

-  Bude označena jako A a B např.  TC 4A, TC 4B

-  Prostor TC začíná 1m před žlutou a končí 1m za červenou cedulí ČK. Do prostoru ČK lze najet v příslušnou minutu nebo v minutě před časem příjezdu/odjezdu.

-  Předčasný příjezd do TC 100 PP za každou započatou minutu

-  Pozdní příjezd do TC: za každou započatou minutu = 10 PP, max. 100 PP

-  Předčasný/pozdní odjezd z TC bez razítka komisaře: za každou započatou minutu = 10 PP

Vozy s obsahem menším, než 1000ccm mají tuto časovou toleranci viz řády.

Penalizace 10PP za každou +/- minutu platí i při nedodržení času mezi TC A a TC B! Tento čas je uveden na jízdním výkazu! Pokud při příjezdu do TC A přijedete pozdě, tento limit se nedodržuje a posádka se zařadí na své původní místo dle startovního čísla (nebo co nejblíže původnímu místu). V takovém případě vám komisař TC na vyžádání musí dát razítko do jízdního výkazu! Přestávka se vám zkracuje o dobu zpoždění!

Do dalšího přejezdu může komisař odstartovat maximálně dva vozy ve stejnou minutu. Posádka s nižším startovním číslem má v takovém případě povinnost se při nejbližší příležitosti zařadit na původní místo dle startovního pořadí.

5.7. TRC Kontrola dodržování dopravních předpisů -

-         Nezastavení na dopravní značce STOP 100 PP

-         Projetí křižovatky, žel. přejezdu na červenou 500 PP

6. Přijaté vozy

6.1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1985, novější do ledna 1990 s penalizací 250 PP. Určující je začátek prodeje zákazníkům v Evropě

6.2. Třídy

1. = A1- 1150ccm     5. = A2-1150ccm         9. = s penalizací, do 1600ccm

2. = A1-1600ccm      6. = A2-1600ccm       10.= s penalizací, nad 1600ccm

3. = A1-2000ccm      7. = A2-2000ccm

4. = A1+2000ccm     8. = A2+2000ccm

 

6.3. Soutěžící je povinen sám nahlásit příslušnou třídu! Technik může (i během soutěže) přesunout vůz do příslušné třídy. TP musí být absolvována v označených třídách před přejímkou administrativní.

6.4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v sekci VŠE O RALLYE na www.edda.cz/mscrdovrchu/

6.5. Každý automobil dostane před startem přiděleny PP (základní trestné body) dle roku uvedení daného typu a modelu vozidla do provozu.

Příklad 1: Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130L 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA.

Příklad 2: Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP.

Při použití novějších zásadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR.

7. Přihlášky

Registrace emailem na x.racing@seznam.cz. Je vyprodáno!

8. Vklad

Vklad do soutěže je stanoven na 5 500 Kč.

9. Odpovědnost a pojištění

Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám. POZOR: na SS úsecích neplatí povinné ručení a řidič je zodpovědný za veškeré jím způsobené škody, které neprodleně uhradí na vlastní náklady! Každý soutěžící a řidič je plně odpovědný za platnost svého pojištění.

10. Administrativní přejímka

Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu.

Bude vybírána vratná kauce 1000,- na jednotku GPS.

11. Technická přejímka (TP)

Technická přejímka je v prostoru startu, ve stanu Edda Cupu. Platí pouze pro třídy 1-4! Posádka absolvuje nejdříve TP a poté až přejímku administrativní.

12. Reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit do doby specifikované na vývěsce výsledků. V průběhu soutěže pak nejpozději následující den PŘED startem do další etapy v kanceláři ředitelství závodu. Reklamace se uplatňuje u k tomu určenému činovníkovi.

Reklamaci během konání jízdy je nutno zapsat na druhou stranu jízdního výkazu s popisem: co je reklamováno, proč a časem, kdy k události došlo, případně startovní číslo posádky, která může skutečnost doložit.

Na reklamace radarové kontroly bude vybírán administrativní poplatek 100,- Kč. V případě uznání reklamace bude tento poplatek vrácen!

13. Klasifikace, výsledky,

13.1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího počtu trestných bodů dosažených v součtu všech SS, TC, PC, RC, TRC, základních PP (dle vozu) a dalších případných penalizací.

13.2. Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku na oficiální vývěsce zpravidla 50 min po skončení soutěže. Ředitelství může tento čas upravit dle aktuálních potřeb.

13.3. Při odstoupení v pátek či v sobotu může posádka nastoupit ráno do startu další etapy.
V takovém případě, dostane čas poslední posádky v příslušné třídě.

13.4. Pouze s přímým souhlasem ředitele lze vyměnit vůz během akce, to platí i o spolujezdci! Při výměně vozu bude posádka případně přeřazena do příslušné kategorie. V případě přeřazení o této kategorii rozhoduje ředitelství závodu.

         

 

 Jaroslav Malík                                       Eduard Patera

Sportovní komisař                                 Ředitel soutěže

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007