aktualizováno | 08.08.2023 13:42:45 | edda | přečteno: 1959x
ZAV Dlouhá Lhota 18-19.8.2023, zvláštní ustanovení / program/ podniku

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

                            Dlouhá Lhota

                   18.-19.8.2023 EDDA CUP 2023

 

 

Program podniku

 

Čtvrtek   17.8.2023   23,00 hod uzávěrka přihlášek 

Pátek      18.8.2023   16,00 hod otevření servisního parkoviště!

Pátek      18.8.2023   17,30 – 21,00 hod administrativní a technická přejímka

 

Sobota  19.8.2023  - 

08,00 hod rozprava s jezdci v depu                                               

08,25 hod průjezd tratě v koloně, možno jakýkoliv civilní i závodní vůz

08,40 hod volný trénink

09,30 hod oficiální trénink

10,30 hod start 1.jízdy I. závodu

11,45 hod start 2.jízdy I. závodu

12,30- 13,00 hod oběd

13,00 hod oficiální trénink II. závodu

14,00 hod start 1.jízdy II.závodu

15,00 hod start 2.jízdy II.závodu

16,00 hod start 3.jízdy II.závodu

 

17,30 dekorování vítězů,předávání cen

 

 

 

2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

 

Předseda organizačního výboru Eduard Patera

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař  Novák Jiří

Vedoucí tratě –  Havíř Václav

RZS,Hlavní lékař - First Respondence Lovosice

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

3.Všeobecná ustanovení

 

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cup 2023

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati polygonu 

3.2.2. Start se nachází v polovině nejdelší rovinky

3.2.3 Cíl se nachází se nachází na začátku této rovinky, jedou se dvě kola

3.2.4. Délka tratě cca 2800 m

3.2.5. Převýšení tratě 1,5m

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt

3.2.7. Minimální šíře : 4,5 m

3.2.8. Ředitelství závodu je v depu týmu Patera Citroen

3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

3.2.10. Servisní parkoviště je umístněno na vnitřní ploše letiště.

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2023 pro vozy kategorie N,E,H, H2, F, E2. U sériovách vozů je výjimka na ochranný rám.

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do dvojzávodu je stanoven na 3000 Kč včetně pojistky, s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem / jezdci s celoroční licencí/. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce.

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu v depu / v našem kamionu/.

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro jezdce / vozy/, kteří startují letos poprvé.

Stanoviště bude u administrativní přejímky.

3.9.Klasifikace,výsledky,protesty

3.9.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách. V případě třech jízd se nejhorší škrtá.

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. On line výsledky na - globalsporttiming.cz

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen je prostor depa.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

       Jaroslav Malík                                                       Eduard Patera

  sportovní komisař                                                         promotér

 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007