aktualizováno | 19.06.2023 14:35:37 | edda | přečteno: 2853x
ZAV Nová Bystrica, Slovensko - zvláštní ustanovení, program podniku

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

Yokohama Trofeo Slovakia 2023

 

 

                              Program podniku

 

Čtvrtek  29.06.2023               21,00 hod  uzávěrka přihlášek  

Pátek     30.06.2023               10,30 – 20,30 hod  administrativní a

                                                                                 technická přejímka

Rozprava s jezdci 18:00 pátek (amfiteátr Nová Bystrica)

           Sobota   01.07.2023            

                                                          7,30 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          13,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.30 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,00 hod dekorování vítězů, předávání cen

 

            Neděle  02.07.2023                od 7,30 hod stejný program jako sobota

 

                                                    2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořadatelem závodu je Sigma Motorsport o.z.

2.1.2.Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 

Předseda organizačního výboru Stanislav Firtl

1.Činovníci – Ředitel závodu  -  Roman Mikušiak

                       Zástupce ředitele pro Edda Cup Eduard Patera

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Novák Jiří

                                              

2.2.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu a aplikaci Sportiti (heslo: Yokohama2023)

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2023

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím                                                                                                      

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku

z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na úseku Nová Bystrica- Vychylovka – Oravská Lesná

 3.2.2. Start se nachází na silnici II/520, cca 4,2km od výjezdu z depa

 3.2.3. Cíl se nachází  před mostem a na hranici okresu Čadca/

 3.2.4. Délka tratě 4100 m

 3.2.5. Převýšení tratě 280m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 6 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

 3.2.10. Depo je umístěno v prostorách fotbalového hřiště a amfiteátru Nová Bystrica

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2023 pro vozy kategorie N,E,H, H2,F, E2

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dubleři – jsou povoleny pouze

– dva jezdci na jednom voze 

- Jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

3.4.3. Licence – 500,- celoroční, 300,- víkendová

                      

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 3500 kč  s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

 

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, žem v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /40 Euro/.

Bude vybírán poplatek 10Euro pojištění v prostorách kamenolomu a 10Euro poplatek za el. Energii, úklid depa, atd.

 

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.  Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

 

3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku  v budově po levé straně při příjezdu. Před přejímkou je potřeba předložit licenci a technickou kartu vozidla sportovnímu komisaři Edda Cupu ve stanu Patera Citroen

 

 

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 10,30-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu Patera Citroen

3.9.Klasifikace,výsledky,protesty

3.9.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

 

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

 

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je na pódiu v areálu depa.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

          Jaroslav Malík                                                                        Eduard Patera

       Sportovní komisař                                                                          Promotér

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007