aktualizováno | 14.04.2023 17:21:35 | edda | přečteno: 3271x
ZAV Makarov 29.-30.4.2023, ZU, program podniku
ZAV Makarov, program podniku, ZU

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

MAKAROV 2023                    

 

 

                                                      Program podniku

 

 Čtrvtek   27.04.2023     23,30 hod  uzávěrka přihlášek 

 Pátek      28.04.2023     17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka

 Pátek      28.04.2023     14,00 hod otevření servisního parkoviště! Dříve velmi omezeně!                                                                    

 Sobota     29.04.2023    08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                          07,15 -07,45 přejímka pro ohlášené!

                                          08,45 hod oficiální trénink 1.jízda

                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                          13,00 hod start 1.jízdy závodu

                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                          17,30  zveřejnění výsledků 

 Neděle    30.04.2023     od 8,45 hod stejný program   

            

2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2.Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera

2.3.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař  Skřivan Petr

                       Vedoucí tratě -  Talián Stanislav

                       Hlavní traťový komisař – Ejem Jan

Tiskové středisko, administrativa –  Malík Jaroslav, Boženka Křížová

Záchranný systém – Asociace dobrovolných záchranářů ČR

                     

2.4.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím                                                                                                                                                                                                    3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství : Edda Cup 2023

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati Makarov - Kraselov

4.2. Start se nachází  cca 700m před vjezdem do obce z místní komunikace od Pracejovic

4.3. Cíl se nachází  před levou zatáčkou za autobusovou zastávkou

4.4. Délka tratě 3000 m

4.5. Převýšení tratě 101m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 5,8 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je na stanovišti č.1.

4.9. Na trati bude z bezpečnostních důvodů jedna šikana

4.10. Servisní parkoviště je umístěno v prostoru ZD Pracejovice. Přísný zákaz vstupu mimo vypáskovaný prostor.

Zákaz sprejování na asfalt a svodidla, a to jak v depu, tak na trati.

   POZOR !  Od 1.4.2023  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!


5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2023 pro vozy kategorie N,E, F, H, H2.

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 3300 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 300,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím.

 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu / v kamionu Edda Cup/ u vjezdu do areálu ZD.

 

10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka je povinná pro vozy, které letos startují poprvé v Edda Cupu

10.2  Bezpečnostní oděv – jezdci s celoroční licencí nehořlavou kombinézu! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny, rukavice.

 

11. Klasifikace, výsledky, protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budouk dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12. Ceny, poháry, předání cen

12.1.  Předávání cen vítězům se uskuteční u kamionu Edda Cupu. Pohár bude předám pouze vyhodnoceným jezdcům, nikoliv "náhradníkům".

 12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

        Malík Jaroslav                                                            Eduard Patera

      Sportovní komisař                                                            promotér 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007