aktualizováno | 03.10.2022 16:43:36 | edda | přečteno: 4192x
RBR 2022 - Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení mototuristické akce

Rallye Berounka revival

Program podniku

Sobota 29.10.2022

07,00 – 9,00hod přejímky Učiliště Radotín

08,15hod rozprava / pro spolujezdce účast nutná! U přejímky stačí když bude řidič/.

09,00hod TC 1A start 1. vozu do I.etapy

12,25hod TC 4A  Písek - oběd

17,33hod TC 8A Stará Živohošt hotel

 Neděle 30.10.2022

09,30hod start III. Etapy

14,00hod Cíl, UP Učiliště Radotín

 

 Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

Předseda organizačního výboru a organizační tajemník Oldřich Švábek

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Patera Eduard 

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Styk se soutěžícími - Holická Bára

Hospodář závodu – Kotašková Iva

Tiskové středisko – Kotašková Iva

 

 Oficiální vývěska soutěže

1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. Restaurace hotelu.

2. Oficiální stránky www.edda.cz

 

 Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je pořádána jako klubová akce UAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím závodu

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 Trať

 52% silnice I. a II.silnice třídy, 47% silnice III. třídy a místní komunikace, 1% šotolinové a nezpevněné cesty

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín. Ulice K cementárně  49.9913069N, 14.3479661E

I.Etapa směr Písek

II.Etapa směr Strakonice

III.Etapa směr Sedlčany, Radotín

 

Délka tratě - Sobota 359km neděle 134 km

2. Na trati je několik tzn. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové kontroly, osádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Tyto úseky nejsou povinné.

SS 01,06 75% štěrk 25% asfalt, SS 02,04 100% asfalt, SS 03,05 100% asfalt. SS 07,08 30% asfalt, 70% šotolina. Start do SS je tři minuta po TCA! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení kužele na trati je penalizace 10PP. Měří se čas a převede se na body – 1s = 1PP. Kdo nepojede, dostane čas posledního, dojetého bez komplikací ve třídě.

3. PC Průjezdní kontrola –  PC tajná, většinou je spojená s RC

Nezaznamenaná PC = 100 trestných bodů

4. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude většinou spojena s PC

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- rychlost nad povolenou toleranci  - každý km = 10 trestných bodů

 

5.  RTC Kontrola doržování dopravních předpisů -

· Nezastavení na dopravní značce STOP 200PP

· Předjetí stojící kolony 300PP

· Projetí křižovatky, žel.přejezdu na červenou 500PP

 

 

6. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem  a zároveň po SS.

               - Bude označena jako A a B např. TC 4A, ČK 4B

               - Prostor TC je 1m před a 1m za cedulí TC

               - Předčasný příjezd do TC 100 trestných bodů

               - Pozdní příjezd do TC 1min= 10trestných bodů, max. 100bod

 

Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1986, 1990.

2.Třídy

 1 -  A1 1150, 2- A1 1600, 3- A1 2000, 4- A1+2000,

 5 - A2 1150, 6- A2 1600, 7- A2 2000, 8- A2+2000

ída 9 pro vozy 86-90 - do 1600ccm, třída 10 nad 1600ccm. Pro tyto dvě třídy je penalizace 250PP.

V případě účasti pěti vozů bude vypsán Trabant Cup, v případě menšího počtu bude dekorován pouze vítěz

·Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR. 

 Trestné body TB = PP penalty points

3. Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v technických řádech na www.edda.cz/mscrdovrchu/

  Přihlášky

 1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz, je „vyprodáno“

  Vklad

 1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 900 Kč.

Odpovědnost a pojištění

1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

Administrativní přejímka

   1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě  Radotín

Technická přejímka

  1. Není vypsána, neorganizuje se.

Klasifikace,výsledky,

    1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech TC, SS, PC, RC, TRC .

    2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.

 

   Oldřich Švábek            Eduard Patera           Jaroslav Malík

 Předseda org.výboru         ředitel soutěže           Sportovní komisař


Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007