aktualizováno | 04.08.2022 17:35:46 | edda | přečteno: 4493x
Edda Cup, ZAV Nová Bystrica, zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

Nová Bystrica 2022

 

Program podniku

Čtvrtek 11.08.2022   

21,00 hod uzávěrka přihlášek

 

Pátek 12.08.2022     

11,30 – 17,00 hod administrativní a

technická přejímka

20,00 hod Rozprava 

 

Sobota 13.08.2022

07,30 hod oficiální trénink 1.jízda

08,30 hod oficiální trénink 2.jízda

14,30 hod start 1.jízdy závodu

16.30 hod start 2.jízdy závodu

18,30 dekorování vítězů, předávání cen

 

 

Neděle 14.08.2022 stejný program jako sobota, první trénink 08,00 hod

 

 

2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádatelem závodu je WINDSCAPE s.r.o. a SIGMA MOTOR s.r.o.

2.1.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

 

Předseda organizačního výboru Stanislav Firtl

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Roman Mikušiak

Zástupce ředitele pro Edda Cup Eduard Patera

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Novák Jiří

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2022

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

- Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Nová Bystrica – Oravská Lesná

3.2.2. Start se nachází na silnici 520A 613m.n.m. , na okraji obce Nová Bystrica

3.2.3. Cíl se nachází na silnici 520A 897 m.n.m., před obcí Oravská Lesná

3.2.4. Délka tratě 4100 m

3.2.5. Převýšení tratě 284m

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt

3.2.7. Minimální šíře : 8 m

3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště

3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

 

3.2.10. Depo je umístěno v prostorách obce před startem, dle dispozic pořadatele

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2022 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F,E2

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2 Dableři – jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                      -- jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

3.4.3. Licence – 500,- celoroční, 400,- víkendová

 

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 3500,- s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad 1000,- vrácen .

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v budově ZŠ Nová Bystrica 645. Před přejímkou je potřeba předložit licenci a technickou kartu vozidla sportovnímu komisaři Edda Cupu ve stanu Patera Citroen

 

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 11,30-17,00/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu

Patera Citroen

 

3.10.Klasifikace,výsledky,protesty

3.10.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je na pódiu v areálu depa.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár

 

 

         Jaroslav Malík        Eduard Patera        Stanislav Firtl

        Sportovní komisař      Promotér        Zástupce organizátorů

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007