aktualizováno | 03.05.2022 17:18:22 | edda | přečteno: 5658x
ZAV Brdy 22, program podniku, jede se v sobotu!
ZAV Brdy 22, zvláštní ustanovení / program podniku/
             

 

 

                                                      Program podniku

 

Čtvrtek   12.05.2022     23,30 hod  uzávěrka přihlášek                                                                                                        

Pátek      13.05.2022     17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka                                                                                                             

Pátek      13.05.2022    13,00 hod otevření servisního parkoviště                                                                                    

Sobota    14.05.2022    08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                        07,15 -07,45 hod přejímka pro ohlášené!

                                        08,35 hod oficiální trénink 1.jízda, svoz

                                        10,30 hod oficiální trénink 2.jízda, svoz

                                        12,45 hod start 1.jízdy závodu, svoz

                                        15.00 hod start 2.jízdy závodu, svoz

                                        17,30 hod  zveřejnění výsledků

 

 

2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera

2.3. Činovníci –

                       Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař  Skřivan Petr

                       Vedoucí tratě -  Tomek Martin

                       Hl. traťový komisař - Ejem Jan                      

                       Administrativa –  Křížová Boženka

                       Záchranný systém – SDH Mníšek pod Brdy

                     

2.4. Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným  dispozicím                                                           

3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

Edda Cup 2022

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati Řevnice - Mníšek pod Brdy

4.2. Start se nachází  u odbočky k Lesnímu divadlu Řevnice

4.3. Cíl se nachází 100 m pod horizontem

4.4. Délka tratě 3800 m

4.5. Převýšení tratě 197 m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 7 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je na stanovišti č.2

4.10. Servisní parkoviště je umístěno za cílem na silnici II/116 a to až ke křižovatce, délka depa je 1,5km. Před 13 hodinou nelze na silnici stát, je zde běžný provoz.

Zákaz sprejování na asfalt a svodidla, a to jak v depu, tak na trati.

   POZOR !  Od 4.5.2022  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!

 

5. Přijaté vozy

 5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2022 pro vozy kategorie N,E, F, H, H2.

 

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz.

 

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 2200 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 300,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím

 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu / v kamionu Edda Cup/.

10. Technická přejímka 

10.1..Technická přejímka pouze pro vozidla s prvním startem v ročníku. 

10.2  Bezpečnostní oděv – jezdci s celoroční licencí nehořlavou kombinézu! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!

 

11. Klasifikace, výsledky, protesty 

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12. Ceny, poháry, předání cen

12.1.    Předávání cen vítězům se uskuteční u ředitelství závodu v depu

12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár. Dámský, Juniorský pohár a třída N+2000 dle propozic.

 

           Malík Jaroslav                                                     Eduard Patera

        Sportovní komisař                                                     Promotér

  

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007