aktualizováno | 14.04.2022 16:43:35 | edda | přečteno: 6570x
ZAV Makarov, program podniku, ZU

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

MAKAROV 2022                     

 

 

                                                      Program podniku

 

            Čtrvtek   28.04.2022     23,30 hod  uzávěrka přihlášek 

            Pátek      29.04.2022     17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka

            Pátek      29.04.2022     14,00 hod otevření servisního parkoviště! Dříve velmi omezeně!                                                                    

            Sobota     30.04.2022    08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                     07,15 -07,45 přejímka pro ohlášené!

                                                     08,45 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                     10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                     13,00 hod start 1.jízdy závodu

                                                     15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                     17,30  zveřejnění výsledků 

            Neděle    01.05.2022 od 8,45 hod stejný program   

            

          

 

2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2.Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera

2.3.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař  Skřivan Petr

                       Vedoucí tratě -  Talián Stanislav

                       Hlavní traťový komisař – Ejem Jan

Tiskové středisko, administrativa –  Malík Jaroslav, Boženka Křížová

                       Záchranný systém – SDH Katovice

                     

2.4.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím                                                                                                                                                                                                    3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství : Edda Cup 2022

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati Makarov - Kraselov

4.2. Start se nachází  cca 700m před vjezdem do obce z místní komunikace od Pracejovic

4.3. Cíl se nachází  před levou zatáčkou za autobusovou zastávkou

4.4. Délka tratě 3000 m

4.5. Převýšení tratě 101m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 5,8 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je na stanovišti č.1.

4.9. Na trati bude z bezpečnostních důvodů jedna šikana

4.10. Servisní parkoviště je umístěno v prostoru ZD Pracejovice. Přísný zákaz vstupu mimo vypáskovaný prostor.

Zákaz sprejování na asfalt a svodidla, a to jak v depu, tak na trati.

   POZOR !  Od 1.4.2022  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!


5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2022 pro vozy kategorie N,E, F, H, H2.

 

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 3000 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 300,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím.

 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu / v kamionu Edda Cup/ u vjezdu do areálu ZD.

 

 

10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka je povinná pro vozy, které letos startují poprvé v Edda Cupu

10.2  Bezpečnostní oděv – jezdci s celoroční licencí nehořlavou kombinézu! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny, rukavice.

 

11. Klasifikace, výsledky, protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budouk dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12. Ceny, poháry, předání cen

12.1.  Předávání cen vítězům se neuskuteční. Pohár si každý úspěšný jezdec převezme osobně na ploše před ředitelstvím.

 12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

        Malík Jaroslav                                                            Eduard Patera

      Sportovní komisař                                                            promotér 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007