aktualizováno | 05.10.2021 22:42:16 | edda | přečteno: 5697x
ZAV Rabyně, zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchu

 

                                                       Rabyně 2021

 Program podniku

Čtvrtek

7.10.2021

 

23,00 hod. uzávěrka přihlášek

Pátek

     8.10.2021

 

7,00 hod.  otevření parkoviště závodních strojů

 

 

    17,00 – 21,00 hod. administrativní a technická přejímka

 

 

 

 

Sobota 

   9.10.2021  

   

 

 

 

 

 

 

 

08,00 ROZPRAVA S JEZDCI

 

 

 

08,30 hod.  I. Trénink

 

 

 

10,00 hod.  II. Trénink

 

 

 

13,00 hod.  I. Závodní jízda

 

 

 

15,30 hod.  II. Závodní jízda

16,30 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků

 

 

 

 

Neděle  

   10.10.2021 

 

08,00 hod. I. Trénink

 

 

 

09,45 hod. I. Závodní jízda

 

 

 

11,30 hod. II. Závodní jízda

 

 

 

13,30 hod  III. Závodní jízda

 

 

 

 

 

 

 

16,30  Slavnostní vyhlášení výsledků

2. Organizace

2.1. Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodů je pověřen Sdružení českého autosportu

2.1.2. Činitelé

Ředitel závodu   Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař :  Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař : Skřivan Petr

Hlavní traťový komisař : Jan Ejem

Vedoucí tratě: Antonín Široký

2.2.   Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

 

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2021

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati  Přehrada Slapy - Stromeč

 

3.2.2. Start se nachází  u kiosku občerstvení u přehrady

3.2.3. Cíl se nachází  100m pod horizontem ve Stromči

3.2.4. Délka trati : 3600 m. Na trati je jeden retardér

3.2.5. Převýšení trati : 120 m.

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

3.2.7. Minimální šíře : 4m

3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru  parkoviště

3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání  závodů je v prostoru startu .

 

3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno v Nové Rabyni, na místní komunikaci ke kempu, parkujte po levé straně směrem od tratě a také na velké ploše u kempu

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2021 pro vozy kategorie N, E, H,    H2, F.

 

3.4. Přihlášky

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

 

3.4.2  Po administrativní přejímce již nelze měnit třídu do  které jste se přihlásili!

 

 

3.5.      Vklad

3.5.1.   Vklad do závodu je stanoven na 3000,- Kč s reklamou pořadatele nad startovním číslem. . V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

 

 

3.6.      Odpovědnost a pojištění

3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění..

 

 

3.7.      Administrativní přejímka

3.7.1  Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku  v kamionu Edda Cupu

 

 

3.8.      Technická přejímka

3.8.1.   Technická přejímka se koná  dle časového harmonogramu pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce a to ve vašem zázemí

 

 

 

3.9 Klasifikace, výsledky, protesty

3.9.1.Jezdci v jednotlivých třídách  budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu jízd.

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.


 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.      Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů  je  prostor ředitelství závodu

4.2.      Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

4.3.      Poháry a sk.N se bude vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, jinak se vyhlásí pouze vítěz.

 

            

 

 

                     Eduard Patera                                          Jaroslav Malík

                     Ředitel závodu                                        Sportovní komisař

                                                                                                                                                        

 

 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007