aktualizováno | 21.09.2021 17:50:36 | edda | přečteno: 6227x
ZAV Bozkov - Cimbál, program podniku

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní ustanovení  závodů automobilů do vrchu   Bozkov – Cimbál 2021

 

 

Program podniku

Čtvrtek  30.9.2021  21,00 hod. uzávěrka přihlášek, nebo po naplnění

Pátek  1.10.2021 8,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů

                               17,30 – 21,00 hod. administrativní a technická přejímka

Sobota  2.10.2021

08,00 hod. ROZPRAVA s jezdci v depu

08,40 hod. trénink č.1

10,00 hod. trénink č.2

13,00 hod. start 1. jízdy

15,30 hod. start 2. jízdy

17,15 hod. slavnostní ceremoniál

Neděle 3.10.2021

Od 08,45 hod program stejný jako v sobotu

2. Organizace

2.1. Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodů je pověřeno Sdružení českého autosportu ÚAMK

2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera

Činovníci -

Ředitel závodu  Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař : Malík Jaroslav

Administrativa, přejímky : Kotašková Ivana

Hlavní traťový komisař:  Ejem Jan

Technický komisař : Novák Jiří

2.2. Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Podbozkov - Cimbál

3.2.2. Start se nachází u autobusové zastávky na křižovatce Podbozkov

3.2.3. Cíl se nachází na Cimbále 400m za odbočkou na Janeček

3.2.4. Délka trati : 2500 m.

3.2.5. Převýšení trati : 122 m.

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

3.2.7. Minimální šíře : 6 m.

3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru ZD

3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .

3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno na zpevněných plochách ZD Bozkov, týmy na centrální ploše budou odkládat vleky na přilehlou louku.

3.3. Přijaté vozy

3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2021 pro vozy kategorie N, E, H, H2, F

3.4. Přihlášky

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

3.5. Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 3000,- Kč s reklamou pořadatele. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 300,- Celoroční 500,-

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

3.7. Administrativní přejímka

3.7.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v kamionu Edda Cupu. Technické karty sebou!

3.8. Technická přejímka

3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro vozy, které letos startují poprvé, provádět se bude v prostorách vašeho zázemí.

Musí se absolvovat ještě před administrativní přejímkou.

3.9 Klasifikace, výsledky, protesty

3.9.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu obou jízd. Jezdec, který v sobotu odstoupí má nárok na vrácení 1000,-

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor ředitelství závodu.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

4.3 Dámský pohár, třída N+2000, Juniorský pohár se budou vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, při nižší účasti se vyhlásí pouze vítěz. To platí i pro nižší třídy skupin H2,F.

 

 Eduard Patera, ředitel závodu                                         Jaroslav Malík, sportovní komisař

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007