aktualizováno | 13.09.2021 12:24:06 | edda | přečteno: 6953x
ZAV Brdy 21, zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu  Řevnice, Brdy 2021                  

 

 

                                                      Program podniku

 

Pátek      17.09.2021     23,30 hod  uzávěrka přihlášek  / či po                                                                                                            naplnění/

Sobota    18.09.2021     17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka                                                                                                             

Sobota    18.09.2021    15,00 hod otevření servisního parkoviště                                                                                    

Neděle    19.09.2021    08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                        07,15 -07,45 hod přejímka pro ohlášené!

                                        08,35 hod oficiální trénink 1.jízda, svoz

                                        10,30 hod oficiální trénink 2.jízda, svoz

                                        12,45 hod start 1.jízdy závodu, svoz

                                        15.00 hod start 2.jízdy závodu, svoz

                                        17,30 hod  zveřejnění výsledků

 

 

2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera

2.3. Činovníci –

                       Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař  Novák Jiří

                       Vedoucí tratě -  Široký Antonín

                       Hl. traťový komisař - Ejem Jan                      

                       Administrativa –  Křížová Boženka

                       Záchranný systém – SDH Mníšek pod Brdy

                     

2.4. Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným  dispozicím                                                           

3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

Edda Cup 2021

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati Řevnice - Mníšek pod Brdy

4.2. Start se nachází  u odbočky k Lesnímu divadlu Řevnice

4.3. Cíl se nachází 100 m pod horizontem

4.4. Délka tratě 3800 m

4.5. Převýšení tratě 197 m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 7 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je na stanovišti č.2

4.10. Servisní parkoviště je umístěno za cílem na silnici II/116 a to až ke křižovatce, délka depa je 1,5km. Před 15 hodinou nelze na silnici stát, je zde běžný provoz.

Zákaz sprejování na asfalt a svodidla, a to jak v depu, tak na trati.

   POZOR !  Od 10.9.2021  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!

 

5. Přijaté vozy

 5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2021 pro vozy kategorie N,E, F, H, H2.

 

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz.

 

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 2000 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 300,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím

 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu / v kamionu Edda Cup/.

10. Technická přejímka 

10.1..Technická přejímka pouze pro vozidla s prvním startem v ročníku. 

10.2  Bezpečnostní oděv – jezdci s celoroční licencí nehořlavou kombinézu! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!

 

11. Klasifikace, výsledky, protesty 

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12. Ceny, poháry, předání cen

12.1.    Předávání cen vítězům se uskuteční u ředitelství závodu v depu

12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár. Dámský, Juniorský pohár a třída N+2000 dle propozic.

 

           Malík Jaroslav                                                     Eduard Patera

        Sportovní komisař                                                     Promotér

  

           

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007