aktualizováno | 21.07.2021 17:20:53 | edda | přečteno: 5411x
ZAV Zbraslav - Točná, zvláštní ustanovení / program podniku/

 
 
 
 
 Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu  
                                       ZBRASLAV - TOČNÁ                          


                                                      Program podniku

            Středa    04.08.2021              23,30 hod  uzávěrka přihlášek  / či po naplnění/
            Pátek      06.08.2021              10,00 hod otevření servisního parkoviště!
                                                         17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka
                                                         17,00 – 20,30hod  technická přejímka
 

            Sobota     07.08.2021               08,00 hod rozprava s jezdci v depu
                                                              07,00 -07,30 přejímka pro ohlášené!
                                                              08,30 hod oficiální trénink 1.jízda 
                                                              10,30 hod oficiální trénink 2.jízda
                                                              13,00 hod start 1.jízdy závodu
                                                              15.00 hod start 2.jízdy závodu
                                                              17,00 dekorování vítězů, předávání cen
             Neděle     08.08.2021             od 8,30hod. stejný program jako v sobotu 
           

         

                                                    2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu
2.2.Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera


2.3.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard
                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav
                       Hlavní technický komisař Novák Jiří
                       Vedoucí tratě -  Široký Antonín
                       Hlavní trať,komisař – Ejem Jan
                      
                       Tiskové středisko –  Křížová Boženka
                       RZS,Hlavní lékař - Ambulance First responder
                       Záchranný systém – SDH Mníšek p.B. 
                       
                      

2.4.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na 
oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu. 

                                        

                                                     3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod
3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu
3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím   

 
3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :
                                                                                       Edda Cup 2021
3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku
z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.
 
 
                                                           4. Trať

4.1. Závody se konají na trati  Zbraslav - Točná
4.2. Start se nachází  na křižovatce ulic Komořanská a Branišovská
4.3. Cíl se nachází  300m před obcí Točná, 20m za odbočením!
4.4. Délka tratě 2300 m
4.5. Převýšení tratě 100m
4.6. Povrch :  jednotný asfalt 
4.7. Minimální šíře : 5,8 m
4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je u startu
4.9. Na trati je z bezpečnostních důvodů jeden retardér, v prostoru bývalého cíle
4.10. Servisní parkoviště je umístěno na ploše vlevo u startu.

   POZOR !  Od 20.7.  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!


                                                      5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2021 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F.

                                                        6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz. Uzávěrka 05.08.2021 či po naplnění max. počtu 100 vozů!

                                                   7. Vklad
7.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.
7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte
 na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 300,-
            
                          
                                            8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá
veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům,  pomocnému personálu.
Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím

                                
                                               9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu na začátku depa u hlavní silnice

                                             10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce.

10.2  Bezpečnostní oděv –  nehořlavé kombinézy musí jezdci s celoroční licencí! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!
 
                                     11. Klasifikace, výsledky, protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou
    vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády. 


                                    12. Ceny, poháry, předání cen 
12.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor ředitelství závodu.

12.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár. V dámském poháru, juniorském poháru a ve třídě N+2000  se při účasti nižší, než 5 účastníků vyhlašuje pouze vítěz.
         Patera Eduard                                                     Malík Jaroslav
          ředitel závodu                                                   sportovní komisař

                                                                                                                                                                                                               

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007