05.10.2020 09:53:04 | edda | přečteno: 418x
X. ročník Rallye Prague Revival přesunut na duben!
Říjnový termín zrušen a X. ročník Rallye Praha Revival přesunut na jaro 2021
S lítostí musím oznámit, že po poradě celého organizačního týmu, konzultacích s orgány hygieny a vyhodnocení situace není v našich silách zodpovědně vyhlásit říjnový termín pořádání revivalu.
Za situace, kdy je na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav do 5. listopadu a nelze předpokládat, že nyní platící mimořádná opatření ohledně hromadných akcí, by se po 18. říjnu radikálně změnila tak, že by bylo možné uspořádat akci pro 400 osob, je nemožné garantovat smluvním partnerům (ubytování, areály, služby) zahraničním ani domácím posádkám v dostatečném časovém předstihu konání akce.
Mně a celému organizačnímu týmu je to velice líto, ale musíme říjnový termín zrušit a 10. ročník přesunout na jaro příštího roku s nejpravděpodobnějším termínem o víkendu 9.-11. dubna 2021 či 16-18.4.2021. Revival se bude konat podle již připraveného harmonogramu a itineráře se startem a cílem v Praze a dvěma přenocováními v Liberci.
Přihlášky zůstávají v platnosti, pokud by se někdo rozhodl odhlásit se, bude mu vráceno již zaplacené startovné v plné výši.
Přátelé a příznivci revivalu, děkuji vám za pochopení a budu se s celým organizačním týmem těšit na duben příštího roku.
Přeji všem pevné zdraví a těším se na shledanou se všemi v pátek 9. dubna na Václavském náměstí v Praze na startu X. ročníku Rallye Praha Revival!
The October date has been cancelled and the 10th Prague Revival Rally has been moved to the spring 2021.
I regret to announce that after the consultation of the entire organizational team and evaluation of the situation we are not able to organize the Rally revival at October date.
In a situation where a state of emergency has been declared throughout the Czech Republic till 5th November it would not be possible to organize an event for 400 people.
We are very sorry to cancel the October date and move it to the spring of next year with the most probable date on the weekend of 9-11th April 2021 or 16-18th April. The revival will take place according to the already prepared schedule and itinerary with the start and finish place in Prague and two overnight stays in Liberec.
All entries remain valid. The entry fee will be transferred to April date.
Thank you very much for your understanding. Me and the entire organizing team wish you good health and we are looking forward to seeing you on April 9th at the start of the 10th Rally Prague Revival!
Der Oktober-Termin wurde abgesagt und die 10. Prague Revival Rallye ist auf das Frühjahr 2021 verschoben.
Ich muss leider mitteilen, dass nach der Konsultation des gesamten Organisationsteams und Bewertung der Situation nicht in der Lage sind, die Prague Revival Rallye im Oktober zu organisieren.
In einer Situation in der bis zum 5. November in der gesamten Tschechischen Republik der Ausnahmezustand ausgerufen wurde wäre es nicht möglich eine Veranstaltung für 400 Personen zu organisieren.
Daher müssen wir das Oktober Datum stornieren und es auf das Frühjahr des nächsten Jahres mit dem wahrscheinlichsten Termin am Wochenende vom 9. bis 11. April 2021 / 16-18.4.2021/ zu verschieben. Die RPR erfolgt gemäß dem bereits vorbereiteten Zeitplan mit dem Start und Ende in Prag und zwei Übernachtungen in Liberec.
Alle Einträge bleiben gültig. Ihr Startgeld wird auf April übertragen.
Vielen Dank für ihr Verständnis. Ich und das gesamte Organisationsteam wünschen Ihnen gute Gesundheit und freuen uns Sie am 9. April zu Beginn der 10. Prag Revival Rally wiederzusehen!
Ed Patera
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007