aktualizováno | 21.09.2020 20:49:39 | edda | přečteno: 1057x
ZAV Zbraslav - Točná, zvláštní ustanovení, program podniku

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

        ZBRASLAV - TOČNÁ                         

 

 

                                                      Program podniku

 

            Středa    30.09.2020        23,30 hod  uzávěrka přihlášek  / či po naplnění/

            Pátek      02.10.2020      10,00 hod otevření servisního parkoviště!

                                                    17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka

                                                    17,30 – 20,30hod  technická přejímka

 

 

            Sobota     03.10.2020               08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                              07,30 -07,45 přejímka pro ohlášené!

                                                              08,30 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                              10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                              13,00 hod start 1.jízdy závodu

                                                              15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                          17,00 dekorování vítězů, předávání cen

             Neděle     04.10.2020  od 8,30hod. stejný program jako v sobotu

           

 

        

 

                                                    2.organizace

 

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Skřivan Petr

                       Vedoucí tratě -  Mareš Patrik

                       Hlavní trať. komisař – Ejem Jan

                      

                       Tiskové středisko –  Holická Bára

                       RZS,Hlavní lékař -  Transhospital Řevnice

                       Záchranný systém – SDH Mníšek p.B.

                      

2.4.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím  

3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                                                       Edda Cup 2020

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati  Zbraslav - Točná

4.2. Start se nachází  na křižovatce ulic Komořanská a Branišovská

4.3. Cíl se nachází  300m před obcí Točná, 20m za odbočením!

4.4. Délka tratě 2300 m

4.5. Převýšení tratě 100m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 5,8 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je u startu

4.9. Na trati je z bezpečnostních důvodů jeden retardér, v prostoru bývalého cíle

4.10. Servisní parkoviště je umístěno na plochách vlevo i vpravo u startu.

 

   POZOR !  Od 20.9.  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!

 

5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F.

 

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz. Uzávěrka 30.9.2020 či po naplnění max. počtu 100 vozů!

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 200,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům,  pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím

 

                               

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu na začátku depa u hlavní silnice

 

10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,30-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce.

10.2  Bezpečnostní oděv –  nehořlavé kombinézy musí jezdci s celoroční licencí! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!

 

11. Klasifikace, výsledky, protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12 Ceny, poháry, předání cen

12.1.    Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor ředitelství závodu.

12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár. V dámském poháru se při účasti nižší, než 5 účastníků vyhlašuje pouze vítěz.

 

 

 

 

          Patera Eduard                                                     Malík Jaroslav

          ředitel závodu                                                   sportovní komisař

 

                                                                                                       
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007