aktualizováno | 07.09.2020 16:26:57 | edda | přečteno: 1283x
ZAV Jemníky, zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

Jemníky - Bojetice

1. Program podniku

Čtvrtek 17.09.2020

23,00 hod. uzávěrka přihlášek

Pátek 18.09.2020 

10,00 hod. otevření první části parkoviště závodních strojů v areálu firmy LUKR – místo pro cca + - 40 týmů

16.00 hod. otevření druhé části parkoviště závodních strojů – uzavřená komunikace

18,00 – 20,30 hod. administrativní a technická přejímka

Sobota 19.09.2020

7,30 -7,45hod. Přejímka pro výjimečné případy

08,00 ROZPRAVA

08,45hod. oficiální trénink Svoz

10,30 hod. oficiální trénink Svoz

12,30 hod. start 1. jízdy závodu Svoz

15,00 hod. start 2. jízdy závodu Svoz

17,30 hod. dekorování vítězů, předání cen

Neděle 20.09.2020 Stejný program jako sobota, bez rozpravy

2. Organizace

2.1. Všeobecně Pořadatel - 

AUCTOR Racing s.r.o. – Vinařice 126, Dobrovice

2.2. Činovníci

Předseda organizačního výboru: Lukáš Dufek

Vedoucí tratě: Lukáš Dufek

Technický komisař: Petr Skřivan

Ředitel závodu: Eduard Patera

Hlavní traťový komisař: Jan Ejem

Sportovní komisař: Jaroslav MALÍK

Tiskové středisko, přejímky: Nikol Čechotová

2.3. Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů / stan Patera Citroen, u vjezdu do areálu první části depa.

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

3.2. Administrativní a technická přejímka - se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru před ředitelstvím závodu

3.3. Startovné – do závodu je 2800,- Kč. Vklad je včetně pojistky vůči třetím osobám. Jezdci, kteří se nepřihlásí do uzávěrky, mají vklad zvýšen o 400,- Kč. Vklad v případě jednodenního startu je 1800,- Kč.

3.4. Přijaté vozy – závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N, E, H, H2, F

Skupina – produkční, sériové vozy –

N - 1400

N - 1600

N - 2000

N+ 2000

Skupina – cestovní, závodní vozy – E

E – 1400

E – 1600

E – 2000

E + 2000

E + 2000 2WD

Skupina – historické vozy

H – 1150

H – 1300

H – 1600

H – 2000

H + 2000

H2

E2 Volná třída pořadatele 

 Dubléři – je povolen pouze –

a. Start jednoho jezdce na dvou různých vozech a třídách

b. Start dvou jezdců na jednom voze

3.5. Klasifikace, výsledky, protesty

Jezdci v jednotlivých vypsaných třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

3.6. Trať

- Závody se konají na trati Jemníky - Bojetice

- Start se nachází na konci zastavěné části obce Jemníky – směr Dobrovice

- Cíl je cca 450 m před parkovištěm závodních strojů

- Délka trati: 2600 m.

- Převýšení trati: 124 m.

- Povrch: jednotný asfalt.

- Minimální šíře: 8 m.

3.7. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru vjezdu první části parkoviště závodních strojů

3.8. Stanoviště vozu RZS – sanity, záchranného systému – ABA, 1. odtahové služby v době konání závodů je v postartovním prostoru v místě točny autobusů MHD.

3.9. 

3.10. Z bezpečnostních důvodů budou na vytipovaných místech balíky slámy.

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je depo závodu

4.2. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je depo závodu. Jezdci na prvních třech místech ve všech třídách obdrží pohár.

5. Ostatní

5.1. Vzhledem k tomu, že bude silnice otevřena v pátek pro běžný provoz až do 16. té hodiny, žádáme týmy, které chtějí parkovat na silnici, aby svůj příjezd situovaly až na dobu uzavírky, v případě dřívějšího příjezdu bude možné využít odstavné plochy v blízké dojezdové vzdálenosti (max. 3 km od depa). Tato místa budou pořadatelem na webu označena mapkou. Parkování na silnici bude do doby uzavírky zakázáno. Povoleno bude vytyčení parkovacího místa pomocí kuželů, cedulek, pásků, či dočasných sprejů – vše mimo komunikaci.

5.2. Uzavírka silnice je též povolena s tím, že bude umožněn průjezd autobusovým linkám, které budou místem depa projíždět pouze během pátečního odpoledne a večera. Při stavění zázemí mějte toto na paměti, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení dané linky.

5.3. Při příjezdu nebo při administrativní přejímce dostanou jezdci a jejich doprovody identifikační pásek pro zjednodušení týmové a divácké identifikace pro pořadatelskou službu.

 

Závod je pořádán pod záštitou ÚAMK

 

Lukáš Dufek                                    Eduard Patera

Předseda org.výboru                           promotér

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007