aktualizováno | 25.08.2020 16:52:09 | edda | přečteno: 1375x
ZAV Benecko, Zvláštní ustanovení / program podniku/

 Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu  Benecko 2020                        

 

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  03.09.2020            21,00 hod  uzávěrka přihlášek  či po                                                                naplnění kapacity/

            Pátek     04.09.2020           17,30 – 20,30 hod  administrativní a                                                                technická přejímka

 

           Pátek      04.09.2020           10,00 hod  otevření  parkoviště                závodních vozů! Na rezervace typu „vypáskování“ nebude vedoucím depa brán zřetel! Zákaz sprejování!

 

           Sobota    05.09.2020            08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                          08,40 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          12,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,30 dekorování vítězů, předávání cen

 

            Neděle  06.09.2020         od 08,40 hod stejný program jako sobota                                                                 

 

                                                    2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor

  Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Pažout Miroslav

                       Vedoucí tratě  Wohanka Miroslav

                       Hlavní traťový komisař Ejem Jan

                       Tiskové středisko, přejímky Kotašková Ivana

                       Záchranný systém – Hasiči Špindlerův Mlýn

                       Odtahová služba – HAVEX

                      

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2020

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím                                                                          

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na trati Štěpanice - Benecko

 3.2.2. Start se nachází na silnici III/28624, cca 300m od křižovatky

 3.2.3. Cíl se nachází cca 100m před centrálním parkovištěm

 3.2.4. Délka tratě 2800 m

 3.2.5. Převýšení tratě 204m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 8 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště, stan Patera Citroen

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru stanoviště č.5.

 3.2.10. Depo je umístěno na centrálním parkovišti, vleky se odkládají na louku pod ním

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F.

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři – jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                                                              -- Jeden jezdec na dvou vozech ve                                                                        dvou třídách

                      

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

        Startovné po uzavěrce přihlášek je 3000,-

 


3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /1000 Kč/.

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

3.7.Administrativní přejímka 

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku  v kamionu Edda Cupu.

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro  jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce a to v servisním zázemí jezdce

 

3.9.Klasifikace,výsledky,protesty

3.9.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budo vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.      Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je servisní zóna.

4.2.      Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

                                                                              Eduard Patera

                                                                                    promotér

 

                                                                                                                                                                                                               

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007