aktualizováno | 27.07.2020 12:56:47 | edda | přečteno: 844x
Zvláštní ustanovení / program podniku/ ZAV Polygon Most

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

EDDA CUP -  ZAV POLYGON MOST  2020

 

 

 

1. Program podniku

Sobota 8.8.2020   

18 - 21hod. Administrativní přejímky v kamionu Edda Cupu

18 – 21hod. Technické přejímky u stanu Edda Cupu

Neděle 9.8.2020

7,30 - 8,00hod. Přejímky /pouze předem ohlášené a výjimečně/

9 – 13hod. První závod - 2x trénink, tři závodní jízdy, nejhorší se škrtá

13 - 14hod. Oběd

14 – 18hod. Druhý závod - 1x trénink, tři závodní jízdy, nejhorší se škrtá

18,30hod. Vyhlášení výsledků2. Organizace

2.1. Všeobecně

Ředitel závodu    Eduard PATERA   

Vedoucí tratě Jan Ejem  

Sportovní komisař Jaroslav Malík

Technický komisař Petr Petrák

 

2..2.   Oficiální vývěsková tabule

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů..

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

3.2. Trať

Závody se konají na trati Polygonu Most. Depo je otevřeno od 16,30hod. Na polygonu je do 16hod. jiná akce. Lze přijet dříve a vyčkat na plochách před polygonem. Nesnažte se vjíždět dříve, areál musíme prázdný převzít a podepsat!

Start se nachází u recepce polygonu

Cíl se nachází v poslední zatáčce před vjezdem do depa

.           Délka trati :2550 m. Na trati nejsou žádné retardery

.           Převýšení trati :.9 m.

.           Povrch : jednotný asfalt.

3.3. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době    konání   závodů je v prostoru startu závodů. .

3.4.     STARTOVNÉ –  2800,-

Vklad je včetně pojistky, s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem.V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 200,-, celoroční 500,-

3.5   Přijaté vozy

 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N,E,H, H2, F.

Dubleři -  je povolen pouze    –    

a. Start jednoho jezdce na dvou různých vozech a třídách

b. Start dvou jezdců na jednom voze 

 

3.6.      Klasifikace, výsledky, protesty

  Jezdci v jednotlivých vypsaných třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách. V případě tří jízd se nejhorší škrtá.

  Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

  Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.      Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen je pro oba dva závody – oficiální prostor pro dekorování vítězů je u zázemí seriálu

4.2.      Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár. V případě méně jak pěti účastníků bude dekorován pouze vítěz.

 

                            Eduard Patera, promotér

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007