aktualizováno | 26.06.2020 14:02:01 | edda | přečteno: 1774x
ZAV Baba, zvláštní ustanovení, program podniku

 Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

                 Baba 2020                        

 

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  09.07.2020             21,00 hod  uzávěrka přihlášek  / je vyprodáno/

            Pátek     10.07.2020            10,30 – 20,30 hod  administrativní a

                                                                                 technická přejímka

 

           Sobota    11.07.2020            08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                          08,30 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          13,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.30 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,30 dekorování vítězů, předávání cen

 

            Neděle  12.07.2020             od 08,30 hod stejný program jako sobota

 

                                                    2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádatelem závodu je Motorsport DNV OZ

2.1.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

 

Předseda organizačního výboru Jozef Studenič

 

 

1.Činovníci – Ředitel závodu  -  Jozef Studenič

                       Zástupce ředitele pro Edda Cup Eduard Patera

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Novák Jiří

                                              

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

                                       

                                        3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2020

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím                                                                                                       

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

                                                 3.2. Trať

 

 3.2.1. Závody se konají na trati Kamenolom - Baba

 3.2.2. Start se nachází na silnici II/503, cca 100m od výjezdu z depa

 3.2.3. Cíl se nachází  u začátku parkoviště na vrchu Baba

 3.2.4. Délka tratě 5100 m

 3.2.5. Převýšení tratě 280m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 8 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu

 3.2.10. Depo je umístěno v prostorách bývalého kamenolomu

 

                                              3.3. Přijaté vozy

 

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N,E,H,H2,F.

 

                                             3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři – jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                                           -- jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

3.4.3. Licence – 500,- celoroční, 400,- víkendová

                      

                                               3.5.Vklad

 

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 100 Euro s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

        Záloha 1000,- se bude vracet.

 

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /40 Euro/.

Bude vybírán poplatek 10Euro za pojištění v prostorách kamenolomu a 10Euro poplatek za el. energii, úklid depa, atd.

 

                         

                                 3.6. Odpovědnost a pojištění

 

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

 Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.


 

                                3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku  v budově po levé straně při příjezdu. Před přejímkou je potřeba předložit licenci a technickou kartu vozidla sportovnímu komisaři Edda Cupu ve stanu Patera Citroen

 

                                3.8. Technická přejímka

 

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 10,30-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu Patera Citroen

 


                               3.9.Klasifikace,výsledky,protesty

3.9.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

 3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. 

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

 

                4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.      Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je na pódiu v areálu depa.

4.2.      Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

             Jaroslav Malík                                                 Eduard Patera

          Sportovní komisař                                                  Promotér

 

                                                                                                   
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007