aktualizováno | 14.05.2020 17:41:41 | edda | přečteno: 1706x
ZAV Kdyně - zvláštní ustanovení / program podniku/
Zvláštní ustanovení  závodů automobilů do vrchu   KDYNĚ - KORÁB 2020
 
Program podniku
Čtvrtek  28.5.2020  21,00 hod. uzávěrka přihlášek, nebo po naplnění
Pátek  29.5.2020 10,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů
                               17,00 – 20,30 hod. administrativní a technická přejímka
Sobota  30.5.2020
08,00 hod. ROZPRAVA s jezdci v depu č.1
08,20 hod. ROZPRAVA s jezdci v depu č.2
08,40 hod. oficiální trénink –
10,00 hod. start 1. jízdy
13,00 hod. start 2. jízdy
15,30 hod. start 3. jízdy
16,45 hod. start 4. jízdy ? / dle průběhu závodu/
 
Neděle 31.5.2020 .
08,55 hod. start 5. jízdy
10,45 hod. start 6. jízdy
13,00 hod. start 7. jízdy
15,00 hod start 8. jízdy
16,30 Slavnostní vyhlášení výsledků
  
 
2. Organizace
2.1. Všeobecně
2.1.1. Pořádáním závodů je pověřeno Sdružení českého autosportu ÚAMK
2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci
Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera
Činovníci -
Ředitel závodu  Patera Eduard
Hlavní sportovní komisař : Malík Jaroslav
Přejímky : Čechotová Nikola
Vedoucí tratě : Heřman Zdeněk
Hlavní traťový komisař:  Ejem Jan
Technická komise : Pažout Mirek, Petr Skřivan, Jan Heřmánek
Tiskové středisko : Čechotová Nikola
 
2.2. Oficiální vývěsková tabule
Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.
 
3. Všeobecná ustanovení
3.1. Úvod
3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu
3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.
3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.
 
3.2. Trať
3.2.1. Závody se konají na trati Kdyně - Koráb
3.2.2. Start se nachází na parkovišti plovárny Kdyně
3.2.3. Cíl se nachází 300m před křižovatkou
3.2.4. Délka trati : 2500 m.
3.2.5. Převýšení trati : 105 m.
3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.
3.2.7. Minimální šíře : 4 m.
3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru parkoviště u startu
3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .
3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno na parkovišti plovárny. Na rezervace zázemí typu „ vymlíkování“ nebude brát zřetel! Vedoucí depa zde postaví týmy v pořadí, jak dojely. Přívěsy musejí být zaparkovány mimo asfaltové plochy! V kempu bude pro ně vyčleněno místo.
Parkoviště bude v souladu hygienickými opatřeními rozděleno na dvě části
Depo č.1 na parkovišti plovárny
Depo č.2 na příjezdové komunikaci
 
3.3. Přijaté vozy
3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2020 pro vozy kategorie N, E, H, H2, F
3.4. Přihlášky
3.4.1. Registrace je na www.edda.cz
 
3.5. Vklad
3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2800,- Kč s reklamou pořadatele. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 200,- Celoroční 500,-
 
3.6. Odpovědnost a pojištění
3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění..
 
3.7. Administrativní přejímka
3.7.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v kamionu u ředitelství akce / u startu/. Technické karty sebou!
 
3.8. Technická přejímka
3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pro všechny vozy, provádět se bude v prostorách vašeho zázemí. Technické kontroly během celé soboty budou probíhat ve stanu u ředitelství. Jezdec ke kontrole bude vyzván vždy před příslušnou jízdou, a při svozu jede přímo ke kontrole.
Musí se absolvovat ještě před administrativní přejímkou.
 
3.9 Klasifikace, výsledky, protesty
3.9.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu všech jízd. Jezdec, který v sobotu odstoupí, může pokračovat 4. jízdou /tzn. v neděli ráno/ a dostane čas posledního v dané třídě. Ne však nižší než 1min. za lídrem třídy! Výjimečně bude připuštěn i jezdec, který přijede pouze na neděli. Dostane čas posledního + 5s.
3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. Za tento závod obdrží body x2 / jako by se jel sobotní a nedělní závod, tedy nikoliv dvojnásobné/ pro hodnocení do tříd a absolutním pořadí!
3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády
.
4. Ceny, poháry, předání cen
4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor startu.
4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.
4.3 Dámský pohár se bude vyhlašovat v případě 5 jezdkyň nastoupivších do prvého tréninku, při účasti nižší se vyhlásí pouze vítězka. To platí i pro nižší třídy skupin H2,F.
  
 Případné nutné změny či další pokyny s ohledem na aktuální stav koronavirové pandemie budou zveřejněny těsně před akcí / středa 28.5./ 
 
 Eduard Patera, ředitel závodu                                         Jaroslav Malík, sportovní komisař
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007