aktualizováno | 26.08.2019 17:04:17 | edda | přečteno: 3418x
ZAV Benecko, Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu   Benecko 2019                        

 

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  05.09.2019               21,00 hod  uzávěrka přihlášek  

            Pátek     06.09.2019               17,30 – 20,30 hod  administrativní a

                                                                                 technická přejímka

 

           Pátek      06.09.2019              12,00 hod otevření  parkoviště závodních vozů! Na rezervace typu „vypáskování“ nebude vedoucím depa brán zřetel! Zákaz sprejování!

 

           Sobota    07.09.2019             08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                          08,40 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          12,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,30 dekorování vítězů,předávání cen

 

            Neděle  08.09.2019           od 08,40 hod stejný program jako sobota

 

                                                    2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

 

Předseda organizačního výboru, Předseda JURY  Patera Eduard

 

 

1.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Novák Jiří

                       Vedoucí tratě  Wohanka Miroslav

                       Hlavní traťový komisař Ejem Jan

                       Tiskové středisko, přejímky Kotašková Ivana

                       Záchranný systém – Hasiči Špindlerův Mlýn

                       Odtahová služba – HAVEX

                      

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

                                       

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2019

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím   

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na trati Štěpanice - Benecko

 3.2.2. Start se nachází na silnici III/28624, cca 300m od křižovatky

 3.2.3. Cíl se nachází cca 100m před centrálním parkovištěm

 3.2.4. Délka tratě 2800 m

 3.2.5. Převýšení tratě 204m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 8 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště, stan Patera Citroen

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

 3.2.10. Depo je umístěno na centrálním parkovišti, vleky se odkládají na louku pod ním

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2019 pro vozy kategorie N,E,H.

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři – jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                                                              -- Jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

                      

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

        Startovné po uzavěrce přihlášek je 3000,-

 3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závody a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj.sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /1000 Kč/

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.


3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v recepci hotelu Skalka.

3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu Patera Citroen


3.09.Klasifikace,výsledky,protesty

3.09.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou   vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

3.09.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.09.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je servisní zóna.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

             Jaroslav Malík                                               Eduard Patera

          Sportovní komisař                                           ředitel závodu                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007