aktualizováno | 02.08.2019 16:51:07 | edda | přečteno: 2371x
Svijany Prix Radotín - ZU, program podniku

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu RADOTÍN  - ZADNÍ KOPANINA 

 Program podniku

 

Středa    21.08.2019                23,30 hod  uzávěrka přihlášek  / či po naplnění/


Pátek      23.08.2019       14,00 hod otevření servisního parkoviště,Dříve velmi omezeně! Přívěsy se odkládají na určené                  místo                                                                                                                    17,00 – 21,00hod  administrativní přejímka

                                         17,00 – 20,30hod  technická přejímka

 

Sobota     24.08.2019       08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                          07,15 -07,45 přejímka pro ohlášené!

                                          08,45 hod oficiální trénink 1.jízda

                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                          12,45 hod start 1.jízdy závodu

                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                          17,30 dekorování vítězů, předávání cen

2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2.Organizační výbor, sekretariáty,činovníci

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera

2.3.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Pažout Mirek

                       Vedoucí tratě -  Štorkán Martin

                       Hlavní traťový komisař – Ejem Jan

                      

                    

                       Tiskové středisko –  Čechotová Nikola

                       RZS,Hlavní lékař -  Transhospital Řevnice

                       Záchranný systém – SDH Radotín

2.4.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím                                                            

3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

Edda Cup 2019

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati cementárna Radotín – Zadní Kopanina

4.2. Start se nachází  cca 300m za  křižovatkou

4.3. Cíl se nachází  za levou zatáčkou v nájezdu do obce

4.4. Délka tratě 3200 m

4.5. Převýšení tratě 103m

4.6. Povrch :  jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 5,8 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

4.9. Na trati bude z bezpečnostních důvodů umístěn 1 retardér

4.10. Servisní parkoviště je umístěno v prostoru vjezdu do cementárny. Vedoucí depa bude přidělovat parkovací prostor, na žádné páskování apod. Nebude brán zřetel!

 

   POZOR !  Od 1.8.2019  je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!

 

5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2019 pro vozy kategorie N,E,H.

 

6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz. Uzávěrka 21.8.2019 či po naplnění max. počtu 100 vozy.

 

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 1 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 200,-

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím.

 

 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu / v kamionu Edda Cup/ u vjezdu do areálu cementárny.

 

10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Stanoviště bude u ředitelství závodu

10.2  Bezpečnostní oděv – jezdci s celoroční licencí nehořlavou kombinézu! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!

11. Klasifikace,výsledky,protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve  třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo  jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

12. Ceny, poháry, předání cen

12.1.    Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor ředitelství

12.2.    Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

         Malík Jaroslav                                                            Eduard Patera

        Sportovní komisař                                                            promotér

 

                                                                                                            
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007