aktualizováno | 11.06.2019 16:43:38 | edda | přečteno: 3760x
Hostr Prix Liberec - ZU / program podniku/, platí pouze pro Edda Cup

                     Zvláštní ustanovení závodů                         automobilů do vrchu 

        ZAV  H O S T R   PRIX LIBEREC                      

 

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  20.6.2019        23,00 hod  uzávěrka přihlášek / vyprodáno/

           Pátek      21.6.2019        17,00 – 20,30 hod  administrativní přejímka

                                                   17,00 – 20,30 hod  technická přejímka v depu

 

           Pátek      21.6.2019        10,00 hod otevření servisního parkoviště

 

          Sobota     22.6.2019         08,00 hod rozprava s jezdci v  depu

                                                    08,30 hod volný trénink 

                                                    10,30 hod měřený trénink

                                                    13,00 hod start 1.jízdy

                                                    15.30 hod start 2.jízdy 

 

                                                     19,30 dekorování vítězů, předávání cen na hotelu Ještěd

 

           Neděle      23.6.2019                 Program stejný, rozprava není!

                                                       17,00 hod předávání cen v depu

 

    

 

                                                    2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřen Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 

Předseda organizačního výboru  Eduard Patera, zástupce Petr Strnad

 

   Činovníci – Ředitel závodu  -  Linhart Roman

                       Hlavní sportovní komisař - Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař - Pažout Mirek

                       Vedoucí tratě – Ejem Jan

                       Hospodář závodu –  Holická Bára

                       Tiskové středisko –  Zemanová Andrea

                       RZS, Hlavní lékař -  Transhospital Řevnice

                   

2.2.Oficiální vývěska závodu

 

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru výjezdu z parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

 3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2019

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným    dispozicím                                                                                                       

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :  Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na trati Liberec – Výpřež silnice III/2784

 3.2.2. Start se nachází přímo u Centrálního parkoviště Horní Hanychov

 3.2.3. Cíl se nachází cca 500m pod parkovištěm Výpřež

 3.2.4. Délka tratě 3000 m

 3.2.5. Převýšení tratě 195m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 7 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v depu u startu

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru spodního parkoviště.

 3.2.11. Servisní parkoviště je umístěno na centrálním parkovišti . Vleky se budou odkládat na určené místo mimo parkoviště! Pouze kapotované přívěsy, které slouží jako servisní zázemí mohou zůstat na místě. Civilní vozidla nebudou do servisní zóny vpuštěna.

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2019 pro vozy kategorie N,E,H,F.

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři -  je povolen pouze    – a. Start jednoho jezdce na dvou různých vozech

                                                               b. Start dvou jezdců na jednom voze

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 3000 Kč včetně pojistky, s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 200,-, celoroční 500,-

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce

 

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění

 

 

3.7.Administrativní přejímka 

3.7.1.Administrativní přejímka se koná v unimobuňce parkoviště Ještěd.

 

3.8. Technická přejímka 

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce / vozy/, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Stanoviště bude v depu u stanu Patera Citroen.

 

3.10.Klasifikace,výsledky,protesty

3.10.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.1Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je výjezd z parkoviště / neděle/ a hotel Ještěd / sobota/.

4.1.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

                 Jaroslav Malík                                                            Eduard Patera

               Sportovní komisař                                                              promotér

 

                           
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007