aktualizováno | 06.05.2019 16:54:59 | edda | přečteno: 3058x
ZAV Kdyně - Koráb, zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchu


KDYNĚ - KORÁB 2019

 

  

Program podniku

Čtvrtek

16.5.2019

 

21,00 hod. uzávěrka přihlášek, nebo po naplnění

Pátek

17.5.2019

 

10,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů

 

 

17,30 – 21,00 hod. administrativní a technická přejímka

 

 

 

 

Sobota

18.5.2019

 

 

 

 

 

 

 

08,00 hod. ROZPRAVA S JEZDCI / 8,20hod for Germany participants

 

 

 

08,30 hod. oficiální trénink –

 

 

 

10,00 hod. start 1. jízdy

 

 

 

13,00 hod. start 2. jízdy

 

 

 

15,30 hod. start 3. jízdy

16,45 hod. start 4. jízdy ? / dle průběhu závodu/

 

   

 

Neděle 19.5.2019 .

08,55 hod. start 5. jízdy

10,45 hod. start 6. jízdy

13,00 hod. start 7. jízdy

15,00 hod start 8. jízdy

 16,30 Slavnostní vyhlášení výsledků

 

2. Organizace

2.1. Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodů je pověřeno Sdružení českého autosportu ÚAMK

2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera

 Organizační tajemník: Eduard Patera

Činovníci -

Ředitel závodu Linhart Roman

Hlavní sportovní komisař : Malík Jaroslav

Styk se soutěžícími : Čechotová Nikola

Vedoucí tratě : Ejem Jan

Technický komisař : Pažout Mirek

Tiskové středisko : Čechotová Nikola

2.2. Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Kdyně - Koráb

3.2.2. Start se nachází na parkovišti plovárny Kdyně

3.2.3. Cíl se nachází 300m před křižovatkou

3.2.4. Délka trati : 2500 m.

3.2.5. Převýšení trati : 105 m.

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

3.2.7. Minimální šíře : 4 m.

3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru parkoviště u startu

3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .

3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno na parkovišti plovárny. Na rezervace zázemí typu „ vymlíkování“ nebude brát zřetel! Vedoucí depa zde postaví týmy v pořadí, jak dojely.

3.3. Přijaté vozy

3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2019 pro vozy kategorie N, E, H.

 3.4. Přihlášky

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

 

3.5. Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2800,- Kč s reklamou pořadatele. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek. Víkendová licence 200,- Celoroční 500,-

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění..

 

3.7. Administrativní přejímka

3.7.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v restauraci AMK Kdyně. Technické karty sebou!

 

3.8. Technická přejímka

3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Místem je stan Patera Citroen.

Musí se absolvovat ještě před administrativní přejímkou.

 

3.9 Klasifikace, výsledky, protesty

3.9.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu všech jízd. Jezdec, který v sobotu odstoupí, může pokračovat 4. jízdou /tzn. v neděli ráno/ a dostane čas posledního v dané třídě. Ne však nižší než 1min. za lídrem třídy! Výjimečně bude připuštěn i jezdec, který přijede pouze na neděli. Dostane čas posledního + 5s.

3.9.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. Za tento závod obdrží body x2 / jako by se jel sobotní a nedělní závod, tedy nikoliv dvojnásobné/ pro hodnocení do tříd a absolutním pořadí!

3.9.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor startu.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

4.3 Doprovodné poháry se budou vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, při účasti minimálně tří jezdců se vyhlásí pouze vítěz.

 

 

 

    Roman Linhart                                                Eduard Patera

   Ředitel závodu                                                Předseda JURY

   

 

 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007