aktualizováno | 21.09.2017 23:25:08 | edda | přečteno: 13017x
ZAV Stará Živohošť - Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchuŽ I V O H O Š Ť 2017

Program podniku

Středa

27.9.2017


23,00 hod. uzávěrka přihlášek / nebo po naplnění startovky/

Pátek

29.9.2017


10,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů        18,00 – 21,00 hod. administrativní a technická          přejímka

Sobota

30.9.2017
08,00 hod. Rozprava s jezdci
08,30 hod. I. Trénink
10,00 hod. II. Trénink
13,00 hod. I. Závodní jízda
15,30 hod. II. Závodní jízda

Neděle

1.10.2017


08,00 hod. I. Trénink
09,45 hod. I. Závodní jízda
11,30 hod. II. Závodní jízda
13,30 hod III. Závodní jízda
16,30 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků


 

2. Organizace

2.1. Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodů je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera

Organizační tajemník: Eduard Patera


Činovníci -

 Ředitel závodu -   Linhart Roman

 Hlavní sportovní komisař - Malík Jaroslav

           Hlavní technický komisař - Pažout Mirek

           Vedoucí tratě - Ejem Jan 


 

2.2. Oficiální vývěsková tabule

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

                    3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2017

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

3.1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

3.2.1. Závody se konají na trati Stará Živohošť - Křeničná

3.2.2. Start se nachází na výjezdu z hotelu Atlantida

3.2.3. Cíl se nachází 100m za křižovatkou

3.2.4. Délka trati : 2500 m. Dva retardery.

3.2.5. Převýšení trati : 105 m.

3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

3.2.7. Minimální šíře : 4 m.

3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru parkoviště u startu

3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .

3.2.10.Parkoviště závodních strojů je umístěno na parkovišti hotelu a okolí

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2017 pro vozy kategorie N, E, H.


 

3.4. Přihlášky

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

3.4.2 Po administrativní přejímce již nelze měnit třídu do které jste se přihlásili!

 

3.5. Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2600,- Kč s reklamou pořadatele nad startovním číslem. V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.


3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

 

3.7. Administrativní přejímka

3.7.1 Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v restauraci hotelu Atlantida.


3.8. Technická přejímka

3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Místem je stan Patera Citroen.


3.10 Klasifikace, výsledky, protesty

3.10.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu jízd.

3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

                           4. Ceny, poháry, předání cen

4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor hotelu.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár.

4.3. Poháry se budou vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, jinak se vyhlásí pouze vítěz.
           Roman Linhart                               Eduard Patera

           Ředitel závodu                              Předseda JURY


Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007