aktualizováno | 30.05.2011 12:11:48 | edda | přečteno: 4411x
Zvláštní ustanovení Kdyně
 

Zvláštní ustanovení
závodů automobilů do vrchu

 

                        KDYNĚ - KORÁB 2011  - text je pod banery

Program podniku

Úterý

7.6.2011

 

21,00 hod. uzávěrka přihlášek

Pátek

10.6.2011

 

12,00 hod. otevření parkoviště závodních strojů

 

 

16,30 – 21,30 hod. administrativní a technická přejímka

 

 

 

 

Sobota

11.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

07,30 ROZPRAVA S JEZDCI

 

 

 

08,00 hod. oficiální trénink –

 

 

 

10,00 hod. start 1. jízdy

 

 

 

13,00 hod. start 2. jízdy

 

 

 

15,30 hod. start 3. jízdy

16,45 hod. start 4. jízdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Neděle 12.6.2011 .

                                               08,55 hod. start 5. jízdy /

                                               10,45 hod. start 6. jízdy

                                               13,00 hod. start 7. jízdy

                                               15,00 hod start 8. jízdy

 

           16,30 Slavnostní vyhlášení výsledků

2. Organizace

2.1. Všeobecně

. 2.1.1. Pořádáním závodů je pověřen Patera Citroen klub ČAM

. 2.1.2. Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

 

Předseda organizačního výboru / JURY/ Eduard Patera

Organizační tajemník: Eduard Patera

  1. Činovníci - Ředitel závodu Linhart Roman Hlavní sportovní komisař : Malík Jaroslav Styk se soutěžícími : Eduard Patera Hospodář závodu : Husáková Iva Hlavní technický komisař : Pažout Mirek Tiskové středisko : Patera David,

 

 

2..2. Oficiální vývěsková tabule

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru ředitelství závodů v depu.

3. Všeobecná ustanovení

3.1. Úvod

. 3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Českého mistrovství ZAV

. 3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit se výše uvedeným dispozicím.

. 3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

. • České mistrovství ZAV

 

. 3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

2. 3.2. Trať

 

1. 3.2.1. Závody se konají na trati Kdyně - Koráb

2. 3.2.2. Start se nachází na parkovišti plovárny Kdyně

3. 3.2.3. Cíl se nachází 300m před křižovatkou

4. 3.2.4. Délka trati : 2500 m.

5. 3.2.5. Převýšení trati : 105 m.

6. 3.2.6. Povrch : jednotný asfalt.

7. 3.2.7. Minimální šíře : 4 m.

  1. 3.2.8. Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru parkoviště u startu

  2. 3.2.9. Stanoviště 1. vozu RZS, hasičského vozu a vozidla odtahové služby v době konání závodů je v prostoru startu závodů. .

3.2.11.Parkoviště závodních strojů je umístěno na parkovišti plovárny

3.3. Přijaté vozy

. 3.3.1 Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2011 pro vozy kategorie SE, E1, H.

 

 

. 3.4. Přihlášky

 

3.4.1. Registrace je na www.edda.cz

 

 

 

 

. 3.5. Vklad

 

  1. 3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na .2600,- Kč s reklamou pořadatele nad startovním číslem. . V případě odmítnutí reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

 

 

3.6. Odpovědnost a pojištění

 

. 3.6.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.. Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění..

. 3.7. Administrativní přejímka

 

3.7.1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v restauraci AMK Kdyně.

 

3.8. Technická přejímka

 

3.8.1. Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Místem je stan Patera Citroen.

 

 

 

3.10 Klasifikace, výsledky, protesty

3.10.1.Jezdci v jednotlivých třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v součtu jízd. Jezdec, který v sobotu odstoupí, může pokračovat 5. jízdou /tzn. v neděli ráno/ a dostane čas posledního v dané třídě. Výjimečně bude připuštěn i jezdec, který přijede pouze na neděli. Dostane čas posledního + 5s.

3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách i budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů. Za tento závod se udělují dvojnásobné body pro hodnocení do tříd a absolutním pořadí!

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

 

4. Ceny, poháry, předání cen

. 4.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen je prostor parkoviště.

4.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár a dále věcné ceny dle přání partnerů závodů.

4.3 Poháry se budou vyhlašovat v případě 5 jezdců nastoupivších do prvého tréninku, jinak se vyhlásí pouze vítěz.

 

Pořadatel je členem ČAM / Český amatérský motosport/

 

 

         Roman Linhart                                       Eduard Patera

         Ředitel závodu                                       Předseda JURY

 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007