aktualizováno | 01.10.2019 17:05:37 | edda | přečteno: 2306x
RBR 2019 - Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení mototuristické akce

Rallye Berounka revival

Program podniku

Sobota 26.10.2019

07,00 – 9,00hod přejímky Učiliště Radotín

08,30hod rozprava / přerušení administrace/

09,00hod start 1. vozu do I.etapy

10,50hod SS 01 Quarry I.

11,39hod SS 02 Kart I. + oběd, lunch

13,20hod SS 03 Hillclimb I.

14,16hod SS 04 Quarry II.

14,52hod SS 05 Kart II.

16,14hod SS 06 Hillclimb II.

18,00hod TC Stará Živohošt

 Neděle 27.10.2019

09,30hod start III. Etapy

10,01hod SS 07 Rallycross I.

12,10hod SS 08 Rallycross II.

 13,40hod Cíl, UP Učiliště Radotín

 

 Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

Předseda organizačního výboru a organizační tajemník Petr Kotek

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Styk se soutěžícími - Holická Bára

Hospodář závodu – Holická Bára

Tiskové středisko – Klíma Tomáš

 

 Oficiální vývěska soutěže

1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. Restaurace hotelu.

2. Oficiální stránky www.edda.cz

 

 Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je pořádána jako klubová akce UAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím závodu

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 Trať

Většinou silnice III. třídy a místní komunikace, 1% šotolinové cesty

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín.

I.Etapa směr Písek

II.Etapa směr Strakonice

III.Etapa směr Sedlčany, Radotín

 

Délka tratě - Sobota 389km,  neděle 120 km

 

2. Na trati je několik tzn. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové kontroly, osádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Tyto úseky nejsou povinné. SS 01,06 75% asfalt 25% penetrace, štěrk, SS 02,04 100% asfalt, SS 03,05 100% asfalt. SS 07,08 30% asfalt, 70% šotolina. Start do SS je pět minut po ČK! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení kužele na trati je penalizace 10PP. Měří se čas a převede se na body – 1s = 1b. Kdo nepojede, dostane čas posledního, dojetého bez komplikací ve třídě.

3. PC Průjezdní kontrola –  PC tajná, většinou je spojená s RC

Nezaznamenaná PC = 100 trestných bodů

4. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude většinou spojena s PC

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- rychlost nad povolenou toleranci  - každý km = 10 trestných bodů

 

5.  RTC Kontrola doržování dopravních předpisů -

· Nezastavení na dopravní značce STOP 200PP

· Předjetí stojící kolony 300PP

· Projetí křižovatky, žel.přejezdu na červenou 500PP

 

 

6. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem  a zároveň po SS.

               - Bude označena jako A a B např. TC 4A, ČK 4B

               - Prostor TC je 1m před a 1m za cedulí TC

               - Předčasný příjezd do TC 100 trestných bodů

               - Pozdní příjezd do TC 1min= 10trestných bodů, max. 100bod

 

Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1986, 1990.

2.Třídy A1- 1150, A1-1600, A1-2000, A1+2000, A2-1150, A2-1600, A2-2000, A2+2000

ída 9 – pro vozy 86-90 - do 1600ccm, třída 10 nad 1600ccm. Pro tyto dvě třídy je penalizace 250PP.

V případě účasti pěti vozů bude vypsán Trabant Cup, v případě menšího počtu pouze vítěz

·Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR. 

 Trestné body TB = PP penalty points

3.Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v technických řádech na www.edda.cz/mscrdovrchu/

  Přihlášky

 1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz, je „vyprodáno“

  Vklad

 1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 300 Kč.

Odpovědnost a pojištění

1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

Administrativní přejímka

   1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě  Radotín

Technická přejímka

  1. Není vypsána, neorganizuje se.

Klasifikace,výsledky,

    1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech TC, SS, PC, RC, TRC .

    2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.

 

           Petr Kotek                                                       Eduard Patera

          Předseda org.výboru                                          ředitel soutěžeWebmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007