aktualizováno | 10.09.2019 12:10:10 | edda | přečteno: 1777x
ZAV Horní Jiřetín - Zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

            Horní Jiřetín 2019                        

 

 

                                                      Program podniku

 

           Čtvrtek  19.09.2019               21,00 hod  uzávěrka přihlášek 

            Pátek     20.09.2019               17,30 – 20,30 hod  administrativní a

                                                                                 technická přejímka

 

           Pátek      20.09.2019              10,00 hod otevření  parkoviště závodních vozů! Na rezervace typu „vypáskování“ nebude vedoucím depa brán zřetel! Zákaz sprejování!

 

           Sobota    21.09.2019             08,00 hod rozprava s jezdci v depu

                                                          08,40 hod oficiální trénink 1.jízda

                                                          10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

                                                          12,30 hod start 1.jízdy závodu

                                                          15.00 hod start 2.jízdy závodu

                                                          18,00 dekorování vítězů, předávání cen

 

            Neděle  22.09.2019                 od 08,40 hod stejný program jako sobota

 

2.organizace

2.1.Všeobecně

2.1.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.1.2.Organizační výbor, sekretariáty,činovníci

 

Předseda organizačního výboru   Patera Eduard

 

 

1.Činovníci – Ředitel závodu  -  Patera Eduard

                       

                       Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

                       Hlavní technický komisař Novák Jiří

                       Vedoucí tratě  Široký Antonín

                       Hlavní traťový komisař Ejem Jan

                       Tiskové středisko, přejímky Holická Bára

                       Záchranný systém – Hasiči Hora Sv. Kateřiny

                       Odtahová služba – HAVEX

                      

 

2.2.Oficiální vývěska závodu

 Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

 

3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.1.1. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu 2019

3.1.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím                                                                                      

3.1.3. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

                                                       - Edda Cup

3.1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

3.2. Trať

 3.2.1. Závody se konají na trati Horní Jiřetín – Nová Ves v Horách

 3.2.2. Start se nachází u cedule konec obce HJ

 3.2.3. Cíl se nachází cca 100m před cedulí obce Nová Ves v Horách

 3.2.4. Délka tratě 4500 m

 3.2.5. Převýšení tratě 234m

 3.2.6. Povrch :  jednotný asfalt

 3.2.7. Minimální šíře : 8 m

 3.2.8. Ředitelství závodu je v prostorách servisního parkoviště, stan Patera Citroen

 3.2.9. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru startu.

 3.2.10. Depo je umístěno na  parkovišti a bývalém hřišti v Nové Vsi v Horách vleky se odkládají na louku.

 

3.3. Přijaté vozy

3.3.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2019 pro vozy kategorie N,E,H.

 

3.4.Přihlášky

3.4.1. Registrace na www.edda.cz

3.4.2  Dableři – jsou povoleny pouze – dva jezdci na jednom voze

                                                              -- Jeden jezdec na dvou vozech ve dvou třídách

                      

3.5.Vklad

3.5.1. Vklad do závodu je stanoven na 2 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech  určené pořadatelem a nad startovním číslem. V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

        Startovné po uzavěrce přihlášek je 3000,-

 

3.5.2.Soutěžící zaplatí při administrativní přejímce na oba dva závod a pojištění odpovědnosti účastníka závodu (tj. sobotní i nedělní) s tím, že v případě omluvitelné neúčasti v nedělním pokračováním závodu (havárie, zjevná neopravitelná závada závodního vozu apod.) mu za tento bude samotný vklad vrácen /1000 Kč/.


3.6. Odpovědnost a pojištění

3.6.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu.  Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

3.7.Administrativní přejímka

3.7.1.Administrativní  přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v kamionu Edda Cupu.


3.8. Technická přejímka

3.8.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,00-20,30/ pouze pro jezdce, kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce u stanu Patera Citroen

3.10.Klasifikace,výsledky,protesty

3.10.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

3.10.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

3.10.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády

4. Ceny, poháry, předání cen

4.1.Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je servisní zóna.

4.2.Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných  třídách obdrží pohár.

 

 

 

 

       Jaroslav Malík                                                                      Eduard Patera

    Sportovní komisař                                                                     promotér

 

                                                                                                                
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007