aktualizováno | 22.06.2018 17:47:42 | edda | přečteno: 2852x
ZAV Zbraslav - zvláštní ustanovení / program podniku/

Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu

ZBRASLAV - TOČNÁ

Program podniku


Středa 04.07.2018

23,30 hod uzávěrka přihlášek / či po naplnění/

Čtvrtek 05.07.2018

17,00 – 21,00hod administrativní přejímka

17,30 – 20,30hod technická přejímka

 

Čtvrtek 05.07.2018

10,00 hod otevření servisního parkoviště!


Pátek 06.07.2018

08,00 hod rozprava s jezdci v depu

07,15 -07,30 přejímka pro ohlášené!

08,30 hod oficiální trénink 1.jízda

10,30 hod oficiální trénink 2.jízda

13,30 hod start 1.jízdy závodu

15.30 hod start 2.jízdy závodu

17,30 dekorování vítězů,předávání cen

 


 


2.organizace

2.1. Pořádáním závodu je pověřeno Sdružení českého autosportu

2.2.Organizační výbor,sekretariáty,činovníci


Předseda organizačního výboru Eduard Patera


2.3.Činovníci – Ředitel závodu - Linhart Roman

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Bezpečnostní komisař tratě - Štorkán Martin

 

 

Tiskové středisko – Holická Bára

RZS,Hlavní lékař - Transhospital Řevnice

Záchranný systém – SDH Radotín

 

 


2.4.Oficiální vývěska závodu

Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.


 


3.Všeobecná ustanovení

3.1.Úvod

3.2. Závod je pořádán v souladu s propozicemi Edda Cupu

3.3. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit výše uvedeným dispozicím

3.4. Podnik je započítáván do následujících mistrovství :

Edda Cup 2018

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 

 

4. Trať

4.1. Závody se konají na trati Zbraslav - Točná

4.2. Start se nachází cca 200m nad Mostem Závodu míru směr Modřany

4.3. Cíl se nachází 300m před obcí Točná, 10m za odbočením!

4.4. Délka tratě 3200 m

4.5. Převýšení tratě 120m

4.6. Povrch : jednotný asfalt

4.7. Minimální šíře : 5,8 m

4.8. Stanoviště 1.vozu RZS je v prostoru odbočky z Komořanské ulice

4.9. Na trati je z bezpečnostních důvodů jeden retardér, v prostoru bývalého cíle

4.10. Servisní parkoviště je umístněno před startem


POZOR ! Od 1.7.2018 je zákaz vjíždění na trať s vozy, které se účastní závodu!!!


5. Přijaté vozy

5.1. Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2018 pro vozy kategorie N,E,H.


6. Přihlášky

6.1 Registrace na www.edda.cz. Uzávěrka 4.7.2018 či po naplnění max. počtu 125 vozů!

 

7. Vklad

7.1. Vklad do závodu je stanoven na 1 800 Kč s povinnou reklamou na dvou místech určené pořadatelem a nad startovním číslem.V případě odmítnuti reklamy pořadatele se vklad do každého jednotlivého závodu zvyšuje na dvojnásobek.

7.2. Licence – k závodu nebudou připuštěni jezdci bez řádné licence, obdržíte na administrativní přejímce. Roční 500,- a víkendová 200,-

 

8. Odpovědnost a pojištění

8.1.Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění. Pořadatel je pojištěn vůči osobám třetím


 

9. Administrativní přejímka

9.1.Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu na začátku depa u hlavní silnice

10. Technická přejímka

10.1..Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu / 17,30-20,30/ pouze pro jezdce,kteří startují letos poprvé a dále pozvané na oficiální stránce. Stanoviště bude u ředitelství závodu.

10.2 Bezpečnostní oděv – nehořlavé kombinézy musí jezdci s celoroční licencí! Nehořlavá kukla je povinná pro všechny!

 

 

11. Klasifikace,výsledky,protesty

11.1. Jezdci v jednotlivých třídách včetně absolutní klasifikace budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů dosažených v obou závodních jízdách.

11.2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.

11.3.Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.12. Ceny, poháry, předání cen

12.1. Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je prostor ředitelství závodu.

12.2. Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár. V doplňkových pohárech se při účasti nižší, než 5 účastníků vyhlašuje pouze vítěz.

    Linhart Roman                                              Eduard Patera

    ředitel závodu                                                  promotér


 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007