aktualizováno | 07.06.2018 11:48:18 | edda | přečteno: 3407x
Hostr Prix - signalizace na trati! I pro Edda Cup!!!

 Vzhledem ke společnému startu s Mistrovstvím ČR budeme muset používat, pro nás trochu složitou signalizaci dle řádů FIA. Prosím jezdce Edda Cupu o pečlivé nastudování!

 Vlajky a signály

Vlajky jsou hlavními signálními prostředky, které máte k dispozici za účelem varování jezdce před hrozícím nebezpečím. Dobře se seznamte s jejich významem, používáním a mějte je vždy při sobě.
Vlajka múže být “vyvěšená”, zvednutá, či se s ní může mávat. Každé použití (i stejně barevné vlajky) může mít jiný význam. Před závodem se s významem vlajkových signálů seznamují povinně všichni jezdci na tzv. rozpravě jezdců. Význam používání vlajek se může závod od závodu lišit, a proto je nutné si velmi dobře zapamatovat jejich používání pro daný závod. Pokud si nejste jisti, nebo jste zapomněli, jak vlajku používat, nebojte se zeptat svého nadřízeného. Pokud vlajkou máváte, dělejte to zřetelně, přiměřenou rychlostí, a především tak, jak jste byli proškoleni a tak, aby bylo jezdci jasné, co signalizujete.

Níže je seznam veškerých vlajek dle Mezinárodní federace automobilového sportu FIA a FAS AČR. 

 

Významy vlajek dle FAS pro ZAV:

 

Červená vlajka v pohybu: okamžité zastavení závodu

Jedna žlutá vlajka v pohybu: nebezpečí na trati, zákaz předjíždění, nutnost snížit rychlost 
a být připraven na nutnost změny jízdního směru nebo použití nezvyklé stopy

Žlutá vlajka dvojitá (v každé ruce jedna), v pohybu: trať je částečně nebo úplně 
zablokovaná, ihned ZASTAVIT vozidlo

Modrá vlajka v pohybu: signál pomalejšímu vozidlu nechat předjet rychlejší vozidlo

Žluto-červeně pruhovaná vlajka (tzv. pyžamo), pouze vyvěšená: kluzká nebo proměnlivá
trať (olej, louže vody, změna přilnavosti apod.)

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007