07.05.2018 21:31:06 | edda | přečteno: 3666x
Zpráva technického komisaře

Zpráva technického komisaře


Na závodech v Jemníkách opět probíhaly kontroly závodních aut. Kontrolovala se první dvě auta ze tříd N 1400, 1600 a 2000. Z těchto šesti kontrolovaných aut bylo na třech vozidlech zjištěno uložení tlumičů, které nebylo v souladu s řády! U vozidel J.Fikoty a J. Bobka šlo o uložení tlumičů, které bylo upravené, ale zůstalo pružné, takže sportovní komisař s promotérem rozhodli tento prohřešek tolerovat s tím, že si soutěžící uvedou své vozy do souladu s řády. Na voze M.Čábely bylo uložení tlumičů v unibalech, takže byla udělena penalizace 20s na jízdu.

Prosím zkontrolujte si všichni svá vozidla, a uveďte je do souladu s řády, protože při dalších závodech budou následovat prohlídky na dalších vozidlech, a již budou postihy pro všechny provinilce.


Ještě pro upřesnění vysvětlení celé problematiky uložení tlumičů:


V článku 2.3 technických řádů je uvedeno, že tlumiče je možné vyměnit, tj. je možné vyměnit tlumič jako celek za jakýkoli jiný, libovolné konstrukce, a libovolného provedení. Je-li nedílnou součástí tlumiče oko pro upevnění, může být v tomto oku umístěn unibal, neboť jde o součást tlumiče. Rozhodující pro posouzení je vždy konstrukční provedení sériového tlumiče pro dané vozidlo.

Ve stejném článku je dále uvedeno, že jakýkoli zásah do uložení tlumiče je zakázán. To znamená, že musí zůstat původní, a bez úprav. Tímto uložením je myšlen díl, nebo soustava dílů, montujících se mezi tlumič a karoserii, nebo rameno vozidla.

Zjednodušeně vysvětleno: Je-li na konci tlumiče nedemontovatelné oko, může v něm být umístěn unibal, je-li na konci tlumiče šroub, musí být uložen v sériovém, a nezměněném uložení.


Jarda Fikota | 11.05.2018 09:28:28
Chtěl bych diskusi ukončit konstatováním, že akceptuji výklad řádů promotéra a již se k tématu více nebudu vracet. Pouze doplním - Celé mé jednání v této věci bylo založeno právě na znalosti znění článku 254 bod 6.3 zvláštních předpisů FIA pro skupinu N. Právě znění tohoto článku mě utvrzuje v mém přesvědčení, že řešení upevnění tlumičů na našem voze je dle řádů FIA v pořádku. Ještě jednou opakuji, že akceptuji jiný výklad řádů promotérem a technickým komisařem. Jarda Fikota st.
Edda | 10.05.2018 20:58:12
Doplním - Myšleno zcela jasných řádů FIA, podle kterých je naše eNko. Zkráceně, a zcela jasně sk. N celosvětově měla vždy sériové uložení tlumičů! A co je tlumič Mirek přesně popsal.
Edda | 10.05.2018 19:10:52
Jardo, nejsem technik, ale od ročníku 2008 trvám na sériovém uložení! A to dle tehdy zcela jasných řádů skupiny N! Vždy to také tak všechny moje auta měla! Tak nepiš nic o vypouštění vět!!! Jak jsem psal x=krát řády lze měnit pouze na schůzi jezdců! Ač netechnik, problematika je mi naprosto jasná /když jsem stavěl např.Saxa/Tlumič pořídím libovolný, uložení musím sériové, které jsem také za cca 420,- v Autobenexu zakoupil.
Jarda Fikota | 10.05.2018 19:02:09
Z pragmatických důvodů bohužel nemám facebook, tak mé informace z této diskuze nejsou komplexní.Přesto dílčí zprávy mi stačí k pochopení, že celá debata se odladila do polohy emočních projevů a merito věci ustoupilo do pozadí. Věci určitě neproaspěla ani náhlá tichá úprava znění řádů, článku 2.3. Vypuštění jedné věty určitě problematiku neobjasnilo, spíše naopak. Podle toho jak si část diskutujících, včetně TK vysvětluje znění řádů, bych musel znehodnotit hotový výrobek, abych k němu naimplantoval něco, čemu říkáte "sériové uložení tlumiče".Co to je? Jedna gumová vložka nebo ocelová miska nebo sestava jakýchsi součástí? A nebylo náhodou při koncipování technických řádů myšleno, že sériové uložení znamená uložit nový tlumič do sériového bodu v karosérii prostřednictvím pružného dílu, který mimochodem tlumící jednotka obsahuje. Myslím, že tento bod řádů byl napsán nejednoznačně a nepočítá s tím, že tlumící jednotka má tyto součásti již v sobě integrované. Nové znění tohoto bodu problematiku ještě více zamlžuje. Jestliže je napsáno, že je zakázán jakýkoli zásah do uložení a uchycení tlumičů, tak mi z toho vychází, že nesmím ze staré jednotky demontovat upevňovací součásti a naimplatovat je na nový tlumič. Z podstaty věci je to stejně jen zamaskování nového tlumiče jakousi gumovou a ocelovou podložkou. Protože nejsem konfliktní typ a nechci věci řešit konfrontací, chtěl jsem tuto změnu provést. Při novém znění řádů opravdu nevím co ještě smím a co nesmím udělat. Nebylo by jednodušší definovat sporné body řádů jednoznačněji? Bylo řečeno, že si řády schvalujeme sami. Ano, ale o tomto konkrétním bodě za celých 10 let nebyla diskuse ani rozpor. Celá řada kolegů si koupila a namontovala podobné tlumící jednotky jako máme my. Celých 10 let bylo vše v pořádku a najednou je všechno špatně. Na jedné straně je dovoleno zvyšovat výkony motorů, a na drudé straně se nesmí použít profesionální prvek, který zvyšuje aktivní bezpečnost vozu. Na závěr prosím o jednoznačnou odpověď, co tedy mám nebo smím udělat aby vůz prošel bez závad. Nebo se to bude řešit až ve Kdyni a tento závod smíme jet na stávajícím uložení tlumičů? Omlouvám se za tento román, ale chci zdárně vyřešit problém, který se určitě netýká jenom nás. Jarda Fikota st.
Mirek P. | 08.05.2018 19:19:54
Jsem přesvědčen, že jsem rozhodl v souladu s řády, a myslím že i nápravu Hondy znám. V řádech je doslova napsáno: "Jakýkoliv zásah do uložení a uchycení tlumičů je zakázán." Z toho vyplývá, že uložení tlumičů se nesmí upravovat, a už vůbec ne vyměnit za jiné. Nejde o to, jestli jde měnit geometrii, či ne, ani o to, jaké je konstrukční provedení nápravy, jde o to, jestli to odpovídá řádům. A to výměna uložení za jiné jednoznačně neodpovídá. I tvrzení, že jde o nedílnou součást tlumiče není pravdou. Horní uložení je díl, který lze z tlumiče jednoduše demontovat a jde i jako díl samostatně objednat, má své katalogové číslo. V řádech Edda cupu se nikde nepíše ani o tunningových dílech, ani o dílech schválených pro silniční provoz, ale o sériových dílech. A tento díl sériový nebyl.
Jarda Fikota | 08.05.2018 18:23:55
Nedá mi abych nereagoval na vyjádření TK. Jsem si naprosto jist,že zjištění a vyjádření TK ohledně uložení tlumičů v našem voze Honda Civic je nesprávné.Domnívám se, že konstatování, cituji horní uložení tlumičů není sériové, vyplývá z neznalosti konstrukce této součásti vozů Honda.V souladu s řády jsem namontoval tuningové pružící/tlumící jednotky, které jsou výrobcem určeny pro vozy Honda Civic 5G. Dolní uchycení jednotky k rameni je naprosto sériové. Horní uložení jednotky přesně odpovídá originálnímu uchycení, jednotka je uchycena do originálních bodů v karosérii.Tlumič je uložen v pružném lůžku. Žádný sériový mezikus neexistuje, je nedílnou součástí jednotky.Protože se nejedná o nápravu McPherson ale o lichoběžníkovou, není tímto dílem možno ovlivnit její geometrii. Jsem si naprosto jist, že jsem nepochybil.Jedná se o díly homologované pro silniční provoz. Dále jsem důladně nastudoval co umožňují a zakazují řády a porovnal jsem technické řešení originální jednotky Honda s použitým tuningovým dílem. Jarda Fikota starší.
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007