aktualizováno | 05.10.2017 11:45:16 | edda | přečteno: 2612x
Stanovisko sportovního komisaře

  Níže je vyjádření sportovního komisaře k věci, která nás velmi rozesmutnila, a asi by jí nikdo v amatérském seriálu neočekával. Od neděle si lámeme hlavu proč??? Z logiky věci vychází, že  šlo o odebrání posran... několika málo bodů jezdci v H1600 a přidání několika málo bodů jezdcům H2000 v absolutním pořadí??? Nic jiného nás nenapadá. Matyáš Homola dostává tímto ode mne  pouze důtku, a to z důvodu, že opravdu platí u nás i jinde, že za svůj vůz každý odpovídá! Platí - důvěřuj, ale prověřuj!

 

                                                           Eda Patera - promotér 

 

Rozhodnutí sportovního komisaře k ZAV Stará Živohošť

Vzhledem k pochybnostem, které provázely zařazení vozidla st. č. 252, resp. dablující 259 do příslušné třídy, jsem se seznámil s dostupnou dokumentací, mailovou korespondencí vážící se ke startu vozidla na Živohošti a vyslechl jsem jezdce Matyáše Homolu. Dospěl jsem k závěru, že M. Homola byl uveden v omyl jiným jezdcem, u kterého muselo jít o vědomé lhaní. Sám M. Homola neměl důvod nevěřit poskytnuté informaci. Podle mne jediným účelem celé akce byla manipulace s pořadím v celkovém hodnocení. Proto jsem rozhodl o odebrání všech bodů do celkového hodnocení EDDA Cupu ze sobotního závodu jezdci st. č. 260.

Proti mému rozhodnutí se lze odvolat ke komisi jezdců, která má právo mé rozhodnutí změnit. V případě odvolání poskytnu všem členům komise jezdců všechny materiály, které jsem využil pro své rozhodnutí a poskytnu veškerou součinnost tak, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout.

Jarda Malík, sportovní komisař EDDA Cup 

Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007